ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 8,5% οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 4.022,2 εκατ. ευρώ (4.851,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.362,6 εκατ. ευρώ (4.743,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,8%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 173,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 168,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 2.880,6 εκατ. ευρώ (3.495,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.654,2 εκατ. ευρώ (2.902,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 8,5%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 76 εκατ. ευρώ δηλαδή 3,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 75,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 ανήλθε σε 1.141,6 εκατ. ευρώ (1.355,9 εκατ. δολάρια) έναντι 1.708,4 εκατ. ευρώ (1.840,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 33,2%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 249,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 244,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,3% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 7.995,9 εκατ. ευρώ (9.676,1 εκατ. δολάρια) έναντι 9.110,7 εκατ. ευρώ (9.997,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 12,2%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 535,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 516,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 5.400,9 εκατ. ευρώ (6.573,9 εκατ. δολάρια) έναντι 5.508,8 εκατ. ευρώ (6.081,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 2,0%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 95,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 97,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ανήλθε σε 2.595,0 εκατ. ευρώ (3.102,2 εκατ. δολάρια) έναντι 3.601,9 εκατ. ευρώ (3.916,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 28,0%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 631,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 614,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,2%.