Ελληνική Τράπεζα: Κέρδος €50,5 εκατ. μετά τη φορολογία για το έτος 2020

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Κέρδος €50,5 εκατ. μετά τη φορολογία για το έτος 2020, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, ενώ το κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για το έτος διαμορφώθηκε στα €125,7 εκατ.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ταυτόχρονα:

-Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 20,01% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,34%1, που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών

-Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 15,7% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και ο δείχτης καθαρών ΜΕΧ3 στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκαν στο 2,8% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε: Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), η Ελληνική Τράπεζα επέδειξε παραδειγματική ανθεκτικότητα και δύναμη. Αυτή η χρονιά ήταν ένα πραγματικό stress test για σχεδόν όλες τις εταιρείες σε όλους τους κλάδους στον κόσμο.

Σε όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην προστασία του προσωπικού και των πελατών μας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης. Βασιζόμενοι στο σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας, επανεξετάζουμε συνεχώς τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας ανάλογα, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2020 επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την πολύ καλή οικονομική μας θέση σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,34% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 477%) μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτούμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Κατά το 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ξεπέρασε το €1 δισεκατομμύριο, καθιστώντας το 2020 τη χρονιά με τον ψηλότερο δανεισμό για την Ελληνική Τράπεζα. Οι ισχυρές επιδόσεις του 2020 οδήγησαν σε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50,5 εκατ. Παράλληλα, εργαζόμαστε εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 15,7% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει άριστη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας και ψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Στην προσπάθειά μας να εκπαιδεύσουμε και να μεταφέρουμε τους πελάτες μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τους βλέπουμε να αγκαλιάζουν την ψηφιακή εποχή καθώς ένα ποσοστό πέραν του 85% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών.