Τράπεζα Πειραιώς: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Την ερχόμενη Δευτέρα 19/4 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της τράπεζας, η χθεσινή ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 831.059.164 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Από σήμερα παύει προσωρινά η διαπραγμάτευσή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση μετά το reverse split.

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών διά της συνένωσής τους (reverse split) και, εφόσον απαιτηθεί προς τον σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

Ειδικότερα, η γενική συνέλευση υπερψήφισε:

α) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της εταιρείας από έξι ευρώ σε 99 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 831.059.164 μετοχές σε 50.367.223 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 99 ευρώ η κάθε μία, διά της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε μία νέα μετοχή (reverse split) και τη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 93 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών και

β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 4.935.987.854 ευρώ διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε νέας μετοχής από 99 ευρώ σε ένα ευρώ, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των νέων μετοχών (ήτοι 50.367.223).

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Πειραιώς, δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την Πέμπτη 15/4 (Record Date), ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ένα ευρώ ανά νέα μετοχή ορίζεται η προσεχής Δευτέρα.

«Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ. Η τιμή εκκίνησής τους θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Για την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να αποσαφηνίσει τους όρους συμμετοχής στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Μέχρι στιγμής, αυτό που έχει γίνει γνωστό, είναι η πρόθεση της διοίκησης της τράπεζας να δώσει το δικαίωμα της προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους του ελληνικού βιβλίου προσφορών που υπολογίζεται να ανοίξει στις 21 Απριλίου, με τις όποιες λεπτομέρειες να παραμένουν άγνωστες.