Πράσινο λιμάνι η Βαλένθια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το λιμάνι της Βαλένθια (PAV) ανακοίνωσε ότι μείωσε το αποτύπωμα άνθρακα κατά 30% από το 2008 έως το 2019.

Για την ίδια περίοδο, το λιμάνι ανέφερε ότι η διακίνηση φορτίων αυξήθηκε κατά 42%, από 52 εκατομμύρια τόνους που διακινήθηκαν το 2008 σε 74 εκατομμύρια τόνους στο τέλος του οικονομικού έτους 2019.

Επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του λιμανιού, από το 2010 έως το 2019, η κίνηση κρουαζιέρας αυξήθηκε από 253.743 επιβάτες σε 435.616.

Στόχος της PAV είναι να επιτύχει μηδενικές εκπομπές έως το 2030, δύο δεκαετίες πριν από τους στόχους που έχουν προβλέψει η Ισπανία, η Ευρώπη και οι διεθνείς οργανισμοί για το 2050.

Η PAV δήλωσε ότι η στρατηγική της για μηδενικές εκπομπές το 2030 βασίζεται σε σαφή δέσμευση για ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τονίζοντας την ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

“Ως εκ τούτου, οι κύριοι στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι η προώθηση της απεξάρτησης από τις ανθρακούχες εκπομπές, η ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας και η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στους λιμένες που διαχειρίζεται”.