Πρωτογενές έλλειμμα 6,7% του ΑΕΠ για το 2020

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στα 16,1 δισ. ευρώ (9,7% του ΑΕΠ) ανήλθε στο τέλος του 2020 το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ το δημόσιο χρέος εκτιμάται στα 341 δισ. ευρώ (205,6% του ΑΕΠ).

Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος του 2021 προς τη Eurostat και, σύμφωνα με τη Στατιστική, αντανακλούν τις επιπτώσεις της πανδημίας στα δημοσιονομικά στοιχεία, κυρίως από τα μέσα Μαρτίου 2020 και έπειτα, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

Αναλυτικά:

Το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 165,83 δισ. ευρώ, έχοντας απώλειες 17,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019, όταν είχε ανέλθει σε 183,413 δισ. ευρώ.
Το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 341,023 δισ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί κατά 9,95 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 331,073 δισ. ευρώ (180,5% του ΑΕΠ) το 2019.
Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν πέρυσι σε 100,645 δισ. ευρώ, από 87,765 δισ. ευρώ το 2019.
Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 84,515 δισ. ευρώ, έναντι 89,864 δισ. ευρώ το 2019.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, η μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου (έλλειμμα ή πλεόνασμα) όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα δεν υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και δεν κοινοποιείται στη Eurostat στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.