Πειραιώς: Ολοκληρώνεται με σημαντική υπερκάλυψη η αύξηση κεφαλαίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Ολοκληρώνεται σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings, με σημαντική υπερκάλυψη.

Ήδη από χθες στο book building που πραγματοποιείται για στο εξωτερικό γίνονται δεκτές μόνο προσφορές στο ανώτατο όριο της τιμής διάθεσης, δηλαδή στο 1,15 ευρώ.

Εφόσον, όπως φαίνεται, κλείσει τελικά το βιβλίο προσφορών στην ανώτατη τιμή (1,15 ευρώ), η τιμή διάθεσης της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα θα οριστεί στην ίδια τιμή, όπως προβλέπουν οι όροι της αύξησης κεφαλαίου και το συνολικό ποσό της αύξησης θα ανέλθει σε 1,38 δισ. ευρώ, στο ανώτατο όριο.

Σημειώνεται πως οι cornerstone investors της Πειραιώς έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Συγκεκριμένα, το Paulson & Co. Inc του John Paulson (σήμερα κατέχει ποσοστό 4,61%) θα συμμετέχει στην αύξηση με 265 εκατ. ευρώ, το Helikon Investments Limited με 75 εκατ. ευρώ, ενώ στα 40 εκατ. ευρώ θα είναι η συμμετοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη (σήμερα κατέχει 3,04% του μετοχικού κεφαλαίου). Αθροιστικά, οι Paulson, Μυστακίδης και Helikon δεσμεύονται να συμμετάσχουν με κεφάλαια 380 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εάν η τιμή διάθεσης ανέλθει στο ανώτατο εύρος (1,15 ευρώ), το Paulson & Co. Inc θα κατέχει ποσοστό 18,62%, το Helikon Investments Limited 5,22% και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης 2,90%. Όλοι οι cornerstore investors δεσμεύονται με lock-up περίοδο 90 ημερών. Αναφορικά με το ποσοστό του ΤΧΣ, θα διατηρήσει πέριξ του 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς μετά την ΑΜΚ.

Στο διεθνές βιβλίο ιδιωτικής τοποθέτησης της Τράπεζας Πειραιώς, Joint Global Coordinators είναι οι UBS και Goldman Sachs και ως joint bookrunners οι BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, Ambrosia Capital, Axia, Euroxx και Πειραιώς Χρηματιστηριακή.

Η Πειραιώς εκδίδει έως 1.200.000.000 νέες μετοχές που διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό (καλύπτει το 85% της αύξησης) και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (το υπόλοιπο 15%).
Το χρονοδιάγραμμα

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και το book building στο εξωτερικό ολοκληρώνονται ταυτόχρονα σήμερα Παρασκευή στις 16.00 ώρα Ελλάδος.

Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της Πειραιώς για την τελική τιμή διάθεσης και το αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Στο διάστημα 26 – 27/4 θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των μετοχών και στις 7 Μαΐου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο. Η τράπεζα έχει αναφέρει ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Ανοικτές πωλήσεις

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με επιστολή που έστειλε χθες προειδοποίησε σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων που συνδέονται με επικείμενες εισαγωγές μετοχών πως κατά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των νέων μετοχών είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό και εξαρτάται από την τελική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ.

Στην επιστολή αναφέρεται: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων που συνδέονται με επικείμενες εισαγωγές μετοχών προερχόμενων από πρωτογενή διάθεσή τους, επισημαίνει την ανάγκη τήρησης του δεσμευτικά και πανευρωπαϊκά ισχύοντος καθεστώτος που διέπει τις ανοικτές πωλήσεις, [Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 827/2012 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2012, που συμπληρώνει και εξειδικεύει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις].

Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των νέων μετοχών είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό και εξαρτάται από την τελική έγκριση της Διοικούσας ΕπιτροπήςΧρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής για την έγκριση εισαγωγής των μετοχών προς διαπραγμάτευση κατά την οποία και ορίζεται η ημερομηνία της διαπραγμάτευσης των μετοχών δεν μπορεί να υπάρξει διασφάλιση του επενδυτή ότι οι μετοχές που θα προέλθουν από οριστική κατανομή των δικαιωμάτων εγγραφής θα είναι διαθέσιμες για τυχόν διακανονισμό ανοικτής πώλησης πουπραγματοποίησε πριν από τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΧΑ.

Συνεπώς, ανοικτές πωλήσεις όπου ο διακανονισμός δεν διασφαλίζεται, δηλαδή στην περίπτωση των αυξήσεων όταν δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι οι εν λόγω μετοχές θα είναι διαθέσιμες, απαγορεύονται και τυχόν παραβίαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτόν.

Πηγή:newmoney gr