Μέχρι και τις 10 Μαΐου οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Μέχρι και τις 10 Μαΐου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι 300.000 δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής 7 η οποία θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Μεγάλη Πέμπτη

Με βάση την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαγγελματίες και εταιρείες που έκαναν έναρξη εργασιών έως την 1η Φεβρουαρίου του 2021, ενώ το 50% θα είναι μη επιστρεπτέο.

Θα πρέπει να καταγράφουν μείωση τζίρου 20% το πρώτο 3μηνο του 2021. Ο εν λόγω όρος δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες είχαν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα βάσει ΚΑΔ.

Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ.

Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο.

Τα κατώτατα όρια ενίσχυσης για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, είναι 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από τον 7ο κύκλο της επιστρεπτεάς προκαταβολής θα έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης μέχρι και το τέλος Αυγούστου του 2021.