Πειραιώς: Υπερκάλυψη κατά 2,5 φορές στο ελληνικό βιβλίο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Με υπερκάλυψη κατά 2,5 φορές ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά 180 εκατ. νέων μετοχών Πειραιώς Financial Holding στην Ελλάδα, καθώς κατατέθηκαν αιτήσεις για περίπου 453 εκατ. μετοχές και το ποσό που δεσμεύτηκε φθάνει στα 520 εκατ. ευρώ.

Όπως είναι γνωστό, η συνδυασμένη προσφορά προέβλεπε διάθεση 180 εκατ. νέων μετοχών της Πειραιώς, μέσω δημόσιας προσφοράς, σε Έλληνες, ειδικούς και μη επενδυτές. Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. της εταιρείας συμμετοχών αποφάσισε να παρέχει προτιμησιακή μεταχείριση κατά την κατανομή σε όσους κατείχαν μετοχές ως την εκκίνηση της συνεδρίασης της 19ης Απριλίου.

Ειδικότερα, οι παραπάνω μέτοχοι (παλαιοί μέτοχοι), εφόσον εγγράφηκαν, θα λάβουν κατά προτεραιότητα 23,8 νέες μετοχές για κάθε 1 μετοχή Πειραιώς, που είχαν κατά την εκκίνηση της συνεδρίασης της 19ης Απριλίου.

Με βάση τα στοιχεία επεξεργασίας των αιτήσεων, η ζήτηση από παλαιούς μετόχους της Πειραιώς ανήλθε σε περίπου 180 εκατ. μετοχές. Θα μπορούσε, δηλαδή, να καλύψει μόνη τη δημόσια προσφορά. Πλην, όμως, οι παλαιοί μέτοχοι, που εγγράφηκαν, δικαιούνται, βάσει της προνομιακής μεταχείρισης, να λάβουν κατά προτεραιότητα περίπου 90 εκατ. μετοχές.

Οι υπόλοιπες περίπου 90 εκατ. μετοχές θα δοθούν αναλογικά σε όσους εγγράφηκαν χωρίς να έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα προτιμησιακής μεταχείρισης αλλά και σε όσους εκ των παλαιών μετόχων προχώρησαν σε υπερεγγραφή. Εγγράφηκαν, δηλαδή, για περισσότερες μετοχές από αυτές που τους αναλογούσαν, βάσει της σχέσης προνομιακής μεταχείρισης ( 23,8 νέες προς 1 παλαιά).

Από τα στοιχεία, πάντως, συνάγεται ότι περίπου οι μισοί από τους Έλληνες μετόχους της Πειραιώς κατά την εκκίνηση της συνεδρίασης της 19ης Απριλίου δεν εγγράφηκαν στη δημόσια προσφορά νέων μετοχών, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους μπήκαν στη δημόσια προσφορά να πάρουν περισσότερες μετοχές από όσες υπολόγιζαν.

Υπενθυμίζεται ότι το διεθνές βιβλίο έκλεισε με υπερκάλυψη περίπου 8 φορές και το συντριπτικό μέρος των νέων μετοχών να διατίθενται σε λίγα και δυνατά χέρια. Η τριάδα των cornerstone investors (Paulson & Co, Μυστακίδης και Helikon) λαμβάνουν κατά προτεραιότητα 330,4 εκατ. μετοχές από το 1.020.000.000 νέες μετοχές, που διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι τρεις βασικοί επενδυτές έβαλαν 380 εκατ. ευρώ και θα κατέχουν μετά την τυπική ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου τα εξής ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς: 18,62% η Paulson & Co, 2,9% ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και 5,22% η Helikon.

Η ζήτηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ικανοποιήθηκε στο ελάχιστο καθώς πήρε 306,7 εκατ. νέες μετοχές και έτσι μετά την ΑΜΚ θα κατέχει περίπου το 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings. Ο βασικός λόγος που το ΤΧΣ πήρε τις ελάχιστες μετοχές σε σχέση με αυτές που ζήτησε, ήταν η ισχυρότατη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές.

Συνολικά, ΤΧΣ και cornerstone κάλυψαν το 67% της διάθεσης, κάτι όμως που ήταν αναμενόμενο και προέκυπτε από τις δημόσιες ανακοινώσεις της Πειραιώς. Ακολουθούν 6 funds τα οποία κάλυψαν περίπου το 18% με 19% του ξένου βιβλίου, μεταξύ των οποίων η αγορά εικάζει ότι περιλαμβάνονται ισχυρά ονόματα (Norgres Bank, Fidelity, Blackrock, Bain, Fiera Capital κ.ά.).

Πηγή: Euro2day