Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Μεγάλη Παρασκευή: Ημέρα απόλυτου πένθους για όλη την Χριστιανοσύνη, με την κορύφωση του θείου δράματος.