Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις που αφορά την επιδότηση της εστίασης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης των επιχειρήσεων εστίασης.
Το υπουργείο Οικονομικών θα διαθέσει 330 εκατ. ευρώ σε περίπου μια στις δυο επιχειρήσεις του κλάδου ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα τους και να προχωρήσουν στις αγορές πρώτων υλών στην επανεκκίνηση τους.

Μέχρι τις 30 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε τριακόσια τριάντα εκατομμύρια ευρώ (330.000.000€) και κατανέμεται ενδεικτικά σε διακόσια ογδόντα εκατομμύρια ευρώ (280.000.000€) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000€) για μεγάλες επιχειρήσεις.

Η οριστική κατανομή, καθώς και η οριστική κατανομή στις περιφέρειες της χώρας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των καταβολών στους λήπτες της ενίσχυσης

Η εκταμίευση θα γίνει μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την υποβολή της αίτησης, ενώ το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις ακόμα και αυτές που δραστηριοποιούνται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στο 7% του συνολικού τζίρου του 2019 ενώ δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και το συνολικό ποσό θα είναι μη επιστρεπτέο και ακατάσχετο.

Δικαίωμα ένταξης και χρηματοδότησης θα έχουν οι επιχειρήσεις που :

παρουσιάζουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
επιχειρήσεις εστίασης που έκαναν έναρξη το 2019 αλλά δεν είχαν έσοδα μέσα στην χρονιά θα μπαίνουν αυτόματα στην δράση.
επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 θα μπαίνουν αυτόματα στη δράση.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021 με τις πρώτες εκταμιεύσεις να αναμένονται , εφόσον η πλατφόρμα ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα, στα τέλη Μαΐου.