«Πράσινες» επενδύσεις ετοιμάζει η COSCO Shipping Port

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η COSCO Shipping Ports (CSP) έχει σχηματοποιήσει ένα πλαίσιο χρηματοδότησης, με σύμβουλο την Bank of China, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανάπτυξη πράσινων και έξυπνων λιμένων μετά την απόκτηση ρυθμιστικής έγκρισης από το Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA).

Ουσιαστικά η CSP θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά την ανάπτυξη πράσινων και έξυπνων λιμένων σε εθνικό επίπεδο και κατά μήκος της πρωτοβουλίας Belt and Road που προσφέρουν αμοιβαία οφέλη και στην επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη της.