Σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού της προχωράει η Attica Bank

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της Attica Bank, υλοποιώντας τους στόχους του τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου 2021-2023 και σε εφαρμογή των αποφάσεων της από 05/05/2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, υλοποιείται νέο Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού της.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι συνεχίζει εντατικά την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού της μετασχηματισμού, προχωρώντας σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, με στόχο την αναδιοργάνωση των δομών της, την εξοικονόμηση κόστους και την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της, προκειμένου να παρέχει ανταγωνιστικές και υψηλού σύγχρονες επιπέδου υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της.

Με βάση το Πρόγραμμα που έχει κοινοποιηθεί, η συμμετοχή του προσωπικού είναι προαιρετική και ανοιχτή, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τις 17/05/2021 μέχρι και τις 04/06/2021, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εργαζόμενοι ανήκουν στα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί, όπως τα ηλικιακά, ο χρόνος προϋπηρεσίας και οι μονάδες που απασχολούνται, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα.