Μεγάλη μείωση των ακάλυπτων επιταγών τον Απρίλιο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στα 12,6 εκατ. ευρώ μειώθηκε αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, έναντι 49,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 , γεγονός που εν πολλοίς οφείλεται στα μέτρα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που εφάρμοσε η κυβέρνηση.

Να σημειωθεί πως από την 1η Απριλίου έως και το τέλος Απριλίου 2021 για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται, ανεστάλησαν οι προθεσμίες εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων κατά 30 ημέρες.

Η αναστολή ίσχυσε για επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας» στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 8,4 εκατ. ευρώ, από 39,8 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 και 37,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 σε 752 τεμάχια , από 2.607 τεμάχια στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 και 2.887 τεμάχια στο αντίστοιχο διάστημα του 2019. Οι ακάλυπτες επιταγές τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 1,4 εκατ. ευρώ ή κατά 113 τεμάχια.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 στα 4,2 εκατ. ευρώ, από 10,1 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020. Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο τετράμηνο ανήλθαν σε 2.361 τεμάχια.