ΠΝΟ: Στις 31 Μαΐου το Ειδικό Γενικό Συμβούλιο των Αντιπροσώπων για τα οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Διοίκησης της ΠΝΟ πού έγινε στις 27/4/2021 στην οποία καταψηφίστηκαν τα οικονομικά της Ομοσπονδίας από τους εκπροσώπους των 13 ναυτεργατικών σωματείων της δύναμης της (Απολογισμός 2020 / Προϋπολογισμός 2021) στη συνεδρίαση της 20.05.2021 και αφού διαπιστώθηκε απαρτία του Οργάνου με τη συμμετοχή και του ΓΓ της ΠΝΟ και λαμβάνοντας υπό όψη το Καταστατικό της ΠΝΟ στο οποίο προβλέπεται (άρθρο 11 παρ. 4): «εν περιπτώση διαφωνίας της Διοικήσεως μετά του Γενικού Γραμματέα επί σοβαρού τινός θέματος καλείται αμέσως το Γενικό Συμβούλιο και αποφαίνεται επί τούτοις», μετά από διαλογική συζήτηση τα 13 μέλη της Διοίκησης αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:

Την σύγκληση του Ειδικού Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10 π.μ.

Το Γενικό Συμβούλιο αυτό θα γίνει στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Πειραιά με την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε και κατατέθηκε έγγραφη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΝΟ η οποία συμφώνησε απόλυτα με την σχετική απόφαση και διαδικασία.

Τέλος επειδή ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ αρνήθηκε να υλοποιήσει την σχετική απόφαση περί σύγκλησης του Γενικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η άμεση ενεργοποίηση της Τριμελούς Επιτροπής που προβλέπει το Καταστατικό και ανέλαβε να διεκπεραιώσει όλα τα προβλεπόμενα για την πραγματοποίηση του.