Υπερκάλυψη 6,7 φορές και επιτόκιο 2,7% για το ομόλογο της Costamare

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Υπό πλήρη επιτυχία στέφθηκε η έκδοση του πρώτου ναυτιλιακού ομολόγου στο ελληνικό χρηματιστήριο, γεγονός που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για ανάλογες εκδόσεις από άλλες ναυτιλιακές εταιρείες. Όπως ανακοινώθηκε χθες αργά το απόγευμα η έκδοση της «Costamare Participations PLC», με την εγγύηση της εταιρείας «Costamare INC» υπερκαλύφθηκε κατά 6,7 φορές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των τραπεζών «Τράπεζα Πειραιώς», «Alpha Bank Α.Ε.» και της «Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», οι οποίοι ήταν συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 665,17 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 6,7 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι το ομόλογο θα αρχίσει να διαπραγματεύεται στο Χ.Α. την Τετάρτη 26 Μαΐου.

Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

  1. ποσό 85,6 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός ενός μηνός, για την αγορά τριών υπό εξαγορά εταιρειών.
  2. ποσό 9,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός 18 μηνών, για αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων, και
  3. ποσό 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 18 μηνών για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της εκδότριας και των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Εγγυήτρια του ομολόγου είναι η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, που ελέγχει έναν στόλο από 82 πλοία και έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα μια εντυπωσιακή πορεία μεγέθυνσης, αξιοποιώντας την πολύ ισχυρή ρευστότητά της.