Ελληνικά Ναυπηγεία: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον – Συζήτηση με πρωτοβουλία του ΠΑΔΑ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Οι προοπτικές που ανοίγονται στους νέους στο τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας αποτέλεσε το θέμα συζήτησης που διοργάνωσε ομάδα φοιτητών του τμήματος Ναυπηγικής Μηχανικών του ΠΑΔΑ και στην οποία συμμετείχαν υψηλοί προσκεκλημένοι από το χώρο της ναυτιλίας.

Στη συζήτηση για το Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον των ελληνικών ναυπηγείων, συμμετείχε ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης (Eugenidis Group-Ίδρυμα Ευγενίδη), ο οποίος κατέδειξε τη σημασία της δια βίου μάθησης σε όλο το εύρος των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και φυσικά στους τεχνικούς τομείς για να σημειώσει ότι η ναυτιλία δεν είναι κάτι το στατικό αλλά απαιτεί ευελιξία γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ο κ. Ευγενίδης σημείωσε τις ευκαιρίες που γεννώνται από το μείγμα της ψηφιακής εκπαίδευσης με την φυσική παρουσία καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες αυξάνουν τις δυνατότητες απορρόφησης γνώσεων.

Η τοποθέτηση του κ. Ευγενίδη έδωσε την ευκαιρία τόσο στον κ. Γεώργιo Τεργιακίδη(area manager για την Α. Μεσόγειο, του DNV) αλλά στον κ. Πάνο Ξενοκώστα ( ONEX Shipyards) να εστιάσουν στο γνωστικό επίπεδο που θα πρέπει να έχουν όσοι θέλουν να εμπλακούν σε δράσεις του ναυπηγικού τομέα.

Από τη συζήτηση κατέστη σαφές ότι η θεωρητική γνώση ( από μόνα τους τα πτυχία) δεν διασφαλίζει το μέλλον σε μία θέση εργασίας αλλά οι εμπειρίες που θα αποκτηθούν από την καθημερινή τριβή σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των θεωρητικών γνώσεων. Το «πεδίο μάχης» είναι το πλοίο και όπως τονίστηκε οι νέοι ναυπηγοί χρειάζεται να μάθουν τα πάντα από τον απλό τεχνίτη και όχι μόνο για να μπορέσουν να καταλάβουν τη φύση της δουλειάς η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες.

Όσον αφορά στο παρελθόν το παρόν και το μέλλον των ναυπηγείων επίσης καταδείχθηκε η αναγκαιότητα εγκατάλειψης όλων των κακοδαιμονιών που ταλαιπώρησαν τον τομέα κατά το παρελθόν μηδέ εξαιρουμένης και της κρατικής εμπλοκής χάρη στις οποίες οι ναυπηγικές δραστηριότητες ακολούθησαν στην χώρα αντίστροφη πορεία από την πορεία ανόδου της ναυτιλίας της χώρας. ‘Όπως τονίστηκε πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα για την αναζωογόνηση του τομέα η οποία θα πρέπει να στηριχθεί στον εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων.

Η μεγάλη ζημιά που έγινε ήταν η διακοπή, το σπάσιμο, της αλυσίδας της τεχνογνωσίας που κατείχε ανθρώπινο δυναμικό που αποστρατεύτηκε και δεν μεταλαμπάδευσε τις γνώσεις αλλά και της ανυπαρξίας δράσεων που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την απασχόληση νέων. Από την συζήτηση υπήρξε συναντίληψη ότι τα ναυπηγεία θα πρέπει να δουλέψουν προσεχώς με όρους ναυτιλίας, με όρους διεθνούς ανταγωνισμού αλλά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά και παραγωγικότητα. Η τελευταία κατά το παρελθόν κατέστη έννοια που κακοποιήθηκε με τα γνωστά αποτελέσματα. Το πλοίο , οι εφοπλιστές απαιτούν να γίνουν εργασίες σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποιοτικά γιατί σε διαφορετική περίπτωση καραδοκεί ο ανταγωνισμός που όπως και στην ναυτιλία και στα ναυπηγεία είναι διεθνής.

Με πληροφορίες από The seanation.gr