COSTAMARE: Ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας COSTAMARE ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €100 εκατ. και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε €3,1 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

1. Αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co., εντός ενός μηνός: €85,6

2. Αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων της Costamare Inc. ή και τρίτων, κατόπιν αποτίμησης από́ εγνωσμένου κύρους εκτιμητή εντός 18 μηνών: €9,8

3. Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εντός 18 μηνών: €1,5
Σύνολο Καθαρών Αντληθέντων Κεφαλαίων : €96,9

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες αναφορικά με τη χρήση υπό (2). Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για την εν λόγω χρήση δεν επαρκούν για την ολοκλήρωσή της, η Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει την εν λόγω χρήση συμπληρωματικά με νέο τραπεζικό δανεισμό προερχόμενο από πιστωτικό ίδρυμα ή με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα καλυφθεί από την Costamare Inc.

Επίσης, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα διενεργηθεί αποτίμηση από εγνωσμένου κύρους εκτιμητή για την εν λόγω επένδυση, όταν αυτή καταστεί συγκεκριμένη. Τα αντληθέντα κεφάλαια, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Δολάρια.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χ.Α. την 12.05.2021 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης.
Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 25.05.2021.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CMPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.