Έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Σε συνέχεια της έναρξης της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ η οποία τέθηκε στις 9/11/2020, στην παραγωγική της έκδοση, προστέθηκε η κατηγορία «Άδειες εργασιών σε πλοία». Στην εν λόγω κατηγορία, δίνεται η δυνατότητα  καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έκδοση άδειας:

  • ναυπήγησης
  • μετατροπής
  • επισκευής-συντήρησης, από εργοληπτικές ή και ειδικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες [πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)] μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες, ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.