Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στην οικονομία της Λευκορωσίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε σήμερα νέες κυρώσεις κατά του καθεστώτος της Λευκορωσίας, σε μία προσπάθεια να ανταποκριθεί στην κλιμάκωση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και στη βίαιη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και των δημοσιογράφων, καθώς και στην αναγκαστική προσγείωση μιας πτήσης της Ryanair στο Μινσκ στις 23 Μαΐου 2021, που είχε ως επακόλουθο τη σύλληψη του δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς και της Σόφιας Σαπέγκα.

Οι νέες στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις περιλαμβάνουν την απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής σε οποιονδήποτε στη Λευκορωσία εξοπλισμού, τεχνολογίας ή λογισμικού που προορίζεται πρωτίστως για χρήση στην παρακολούθηση του Διαδικτύου και των τηλεφωνικών επικοινωνιών και αγαθών για στρατιωτική χρήση και σε συγκεκριμένα πρόσωπα, οντότητες ή φορείς στη Λευκορωσία.

Το εμπόριο προϊόντων πετρελαίου, χλωριούχου καλίου (ποτάσα) και εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων καπνού είναι περιορισμένο. Επιπλέον, η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ είναι περιορισμένη και απαγορεύεται η παροχή ασφάλισης και αντασφάλισης στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας και στους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες της Λευκορωσίας Τέλος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα σταματήσει κάθε εκταμίευση ή πληρωμή βάσει τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών σχετικά με έργα του δημόσιου τομέα και τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις παροχής τεχνικής βοήθειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της συμμετοχής στη Λευκορωσία πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης στις οποίες είναι μέλη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: “Η σημερινή απόφαση εφαρμόζει πλήρως τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαΐου 2021, στα οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κάλεσαν το Συμβούλιο να απαγορεύσει την πτήση στον εναέριο χώρο της ΕΕ σε αεροπορικές εταιρείες της Λευκορωσίας και να αποτρέψει την πρόσβαση σε αερολιμένες της ΕΕ των πτήσεων που εκτελούν τέτοιες αεροπορικές εταιρείες και να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων καταλόγων προσώπων και οντοτήτων βάσει του σχετικού πλαισίου κυρώσεων, και να υιοθετήσει περαιτέρω στοχοθετημένες οικονομικές κυρώσεις. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή”.

Από τον Οκτώβριο του 2020, η ΕΕ επέβαλε σταδιακά περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας. Τα μέτρα έχουν ληφθεί ως απάντηση στην εκλογική διαδικασία στη χώρα, που θεωρήθηκε απάτη, καθώς και στον εκφοβισμό και τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών, μελών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων. Συνολικά 166 άτομα και 15 οντότητες υπόκεινται επί του παρόντος σε περιοριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ισχύει τόσο για άτομα όσο και για οντότητες, καθώς και απαγόρευση ταξιδιών για άτομα.