Πιέσεις στα μεγάλα μεγέθη, βελτιώσεις στα μικρότερα.

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης
Commercial Manager TMC MARITIME CO.

Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής
Market Analyst

Η αγορά ξηρού φορτίου συνέχισε με οριακά κέρδη σε σχέση με τη προηγούμενη εβδομάδα. Τα μεγαλύτερα μεγέθη δέχθηκαν πιέσεις ενώ τα μικρότερα σημείωσαν νέα άνοδο. Τα Capes στην πλειοψηφία των γραμμών υποχώρησαν και τα Panamaxes είδαν βελτιώσεις μόνο στα Υπερατλαντικά ταξίδια. Έτσι, ο BDI κατέγραψε οριακή εβδομαδιαία άνοδο 37 μονάδων και έκλεισε στις 3255 μονάδες την Παρασκευή 25 Ιουνίου.

Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs. Στην αγορά της Ασίας οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από την Αυστραλία προς την Κίνα αυξάνεται συνεχώς κρατώντας τη ζήτηση στη συγκεκριμένη γραμμή σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, οι ναύλοι για τα κυκλικά ταξίδια στον Ειρηνικό έως την Τετάρτη παρουσίαζαν απώλειες, ενώ στη συνέχεια ανέκαμψαν, επιστρέφοντας στα ίδια επίπεδα με της προηγούμενης εβδομάδας. Τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) κινήθηκαν στα 11-12 $/tn, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.
Στον Ατλαντικό και συγκεκριμένα στη Βραζιλία, η αγορά η κυριότερη γραμμή C3, Βραζιλία -Κίνα, παρουσίασε οριακές απώλειες με τη δραστηριότητα να είναι υποτονική, ενώ ο αριθμός των κλεισιμάτων είναι μηδενικός. Στο βόρειο Ατλαντικό η αγορά συνέχισε θετικά εξαιτίας του μειωμένου αριθμού «ανοιχτών» πλοίων και την αύξηση των φορτίων από Ευρώπη και Βόρεια Λατ. Αμερική προς την Ασία. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα κινήθηκαν στα 27-27,7 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία κυμάνθηκαν στα $ 54-57Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 35-37,5Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes, η Λατινική Αμερική συνέχισε να καταγραφεί κέρδη, με μεγάλη κινητικότητα από τους ναυλωτές. Και ο Βόρειος Ατλαντικός κατέγραψε κέρδη. Η άνοδος της αγοράς προήλθε κυρίως από την εξαιρετικά χαμηλή προσφορά χωρητικότητας, ενώ ο όγκος φορτίων σιτηρών ήταν σταθερός. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τη Βραζιλία προς την Άπω Ανατολή έκλειναν στα $ 32-34Κ/ημέρα (παράδοση στη Ν.Α. Ασία) και από τη βόρεια ακτή της Λατινικής Αμερικής προς την Ασία στα $ 37-39Κ /ημέρα (παράδοση Μεσόγειο) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 29-31Κ/ημέρα (παράδοση Μεσόγειο).
Από την άλλη πλευρά, στην Ασία, το ξεκίνημα της εβδομάδας βρήκε την αγορά να υποχωρεί, αφού Αυστραλία και Βόρειος Ειρηνικός ήταν ήρεμοι. Ωστόσο, η άνοδος της ECSA έστρεψε το βλέμμα αρκετών πλοιοκτητών προς τη δύση, μειώνοντας τον ανταγωνισμό και περιορίζοντας τις απώλειες. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 27-29Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη νοτιοανατολική Ασία η αγορά ξεκίνησε δυναμικά αλλά στη συνέχεια οι ρυθμοί έπεσαν. Το ενδιαφέρον για ναυλώσεις περιόδου από τους ναυλωτές παραμένει υψηλό, αφού η εξασφάλιση χωρητικότητας θα τους επιτρέψει να κλείσουν και φορτία των επόμενων μηνών. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής έμειναν στα 34-35,5Κ/ημέρα. Βορειότερα, η Άπω Ανατολή παρουσίασε στασιμότητα. Τα φορτία χάλυβα και κλίνκερ ήταν λιγότερα από της προηγούμενης εβδομάδας και μόνο τα φορτία με νικέλιο προσέφεραν στήριξη στην αγορά. Οι ναυλωτές συνέχισαν να ψάχνουν καλά πλοία για περίοδο. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή και στο NOPAC κινήθηκαν στα $ 27-28Κ/ημέρα, για ταξίδια προς την Ινδία στα $ 31-32Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 28,5-30Κ/ημέρα.
Στον Αραβικό Κόλπο και τη Δυτική Ινδία η αγορά συνέχισε να ξεχωρίζει. Τα διαθέσιμα πλοία είναι λίγα και οι πλοιοκτήτες για τοπικά ταξίδια και προς την Ασία ζητούν πάνω από 40Κ, ημερησίως. Είναι πιθανόν αυτή η συνεχόμενη άνοδος των ναύλων να περιορίσει τις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων το επόμενο διάστημα. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή ανέβηκαν στα $ 44-45Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 40-42Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο έμειναν στα $ 35-36Κ/ημέρα.
Στον Ατλαντικό και ειδικά ο Αμερικάνικος Κόλπος δέχτηκε πιέσεις, με τα υπερατλαντικά ταξίδια να είναι λίγα και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα ταξίδια προς την Ασία. Στην αγορά δεν ακούστηκαν πολλά κλεισίματα και οι πλοιοκτήτες άρχισαν να σκέφτονται την εναλλακτική να κινηθούν νοτιότερα. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια μειώθηκαν στα $ 35-36Κ/ημέρα και προς την Ασία αυξήθηκαν στα $ 41-42Κ/ημέρα. Στην περιοχή της ECSA η αγορά παρουσίασε μειωμένη ζήτηση για υπερατλαντικά ταξίδια, όμως ο μικρός αριθμός ανοιχτών πλοίων και η άνοδος των γειτονικών μεγεθών παρέσυραν την αγορά προς τα πάνω. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα διατηρήθηκαν στα $ 23-24Κ/ημέρα + $ 1300-1400Κ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) στα $ 35-36Κ/ημέρα (παράδοση Recalada).
Η αγορά της Ευρώπης κέρδισε έδαφος. Τα φορτία προς την Ασία ήταν λιγότερα, όμως η περιορισμένη προσφορά έσπρωξε την αγορά προς τα πάνω. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια κινήθηκαν στα $ 33-34Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 33,5-34,5Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 37-38Κ/ημέρα. Στη Μεσόγειο η αύξηση των διαθέσιμων πλοίων σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτησε κάποιες διαδρομές έκαναν πιο θολή την εικόνα της αγοράς. Έτσι παρουσιάστηκαν μεικτές τάσεις. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 44-46Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 31-32Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 32-33Κ/ημέρα.