Τι προβλέπει η τροπολογία για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Κατατέθηκε η τροπολογία- προσθήκη του υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».

Σύμφωνα με την τροπολογία υποχρεωτικά εμβολιάζεται όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) και όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

Σχετικά με την αναστολή εργασίας δεν προβλέπεται χρονικό όριο και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος.

Για τις απολύσεις αναφέρεται ότι δεν τίθεται ζήτημα απολύσεων, ενώ, ειδικά για το Δημόσιο όπου είχε ανοίξει ένας μεγάλος κύκλος συζήτησης με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που συνέδεαν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό με παραπομπή στο Πειθαρχικό, στην τροπολογία δεν προβλέπεται παραπομπή στο πειθαρχικό.