Λήγει η προθεσμία για τις ενστάσεις στις Επιστρεπτέες

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Λήγει αύριο η προθεσμία που έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για την υποβολή ενστάσεων με στόχο να διεκδικήσουν επιστρεπτέες προκαταβολές, από τον τρίτο έως και τον έβδομο κύκλο, για τις οποίες είχαν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις αλλά απορρίφθηκαν.

Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κλείνει αύριο τις «πύλες» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση ενημερώνοντας για ποιες από τις πέντε φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής που υπέβαλαν αίτηση υπήρξε απόρριψη, καθώς και τους λόγους που κόπηκαν από την κρατική χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα συνημμένα θα πρέπει να στείλουν και όλα τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την ένστασή τους.

Από την πλευρά τους, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα ξεκινήσουν εξονυχιστικούς διασταυρωτικούς ελέγχους στο πλαίσιο της άμεσης επανεξέτασης όλων των αιτημάτων, με βάση τα νέα δεδομένα. Φυσικά όποιες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες δικαιωθούν θα λάβουν τελευταίοι τα κρατικά δάνεια, επιστρέφοντας μόνο το 50% του ποσού που θα τους δοθεί σε 60 δόσεις.

Βήμα – βήμα η υποβολή ένστασης

Επισημαίνεται ότι για να υποβάλουν την ένστασή τους στο myBusisnessSupport οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 1. Επιλέγετε την πλατφόρμα MyBusinessSupport και εισέρχεστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς του Taxisnet.
 2. Κάνετε κλικ στις εφαρμογές και στη συνέχεια στα Αιτήματα Επανένταξης όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του μητρώου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ).
 3. Κάνετε κλικ στην υποβολή και στη συνέχεια επιλέγετε για ποιο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανένταξης.
 4. Αναφέρετε τον λόγο που υποβάλλετε αίτημα επανεξέτασης και επανένταξης στον συγκεκριμένο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής.
 5. Υποβάλετε συνημμένα τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την ένσταση και το αίτημα λήψης των κρατικών ενισχύσεων.

Τα ποσά που έχουν διανεμηθεί

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, από όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα ποσά που δόθηκαν έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

 • στον τρίτο κύκλο 10.522 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με 1,51 δισ. ευρώ.
 • στον τέταρτο κύκλο, που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά κουρεύτηκε το 50% της ενίσχυσης, ενώ υπήρχαν ελάχιστα όρια ενισχύσεων και διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, ενισχύθηκαν 447.041 επιχειρήσεις με ποσό ύψους 2,175 δισ. ευρώ.
 • στον πέμπτο κύκλο δόθηκε ρευστότητα 1,225 δισ. ευρώ σε 359.691 επιχειρήσεις.
 • στον έκτο κύκλο δικαιούχοι ήταν 286.181 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ποσό 500 εκατ. ευρώ.
 • στον έβδομο κύκλο δόθηκαν 726 εκατ. ευρώ σε 261.943 δικαιούχους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά και την υποβολή των δηλώσεων από τις επιχειρήσεις, η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει στο Taxisnet τα ποσά που έχουν δοθεί στους δικαιούχους από τους 7 κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής και αυτά που πρέπει να επιστραφούν στο κράτος.

Με βάση δε την ισχύουσα νομοθεσία οι δικαιούχοι θα έχουν τις εξής επιλογές:

 • να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2022.
 • να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.
 • να επιλέξουν, όσοι είχαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% το 2020, αντί του «κουρέματος» της οφειλής των τριών πρώτων φάσεων, το οποίο φτάνει στο 50%, να λάβουν «επιταγή», η οποία θα έχει αξία ίση με το 35% των ποσών που έλαβαν αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φάσεις, με την οποία θα μπορούν να αποπληρωθούν φετινές φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εξοφληθεί το 100% της Επιστρεπτέας σε 60 δόσεις, από τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Η υποβολή δικαιολογητικών

Όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών, υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει παράταση για την κατάθεσή τους έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, για τους δικαιούχους όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η εν λόγω παράταση δόθηκε προκειμένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από τα οικεία πρωτοδικεία, ενώ υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου και όχι βάσει του πλαισίου de minimis.

Το πιστοποιητικό προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας.

Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιητικό εκδίδεται από το πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλλεται και μέσω του www.gov.gr.

Πηγή: Ναυτεμπορική