Οδηγός Επιχειρείν στο Ισραήλ 2021: Ποιοι τομείς παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ελληνικές επιχειρήσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Επτά κλάδους ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές επιχειρήσεις απαριθμεί ο «Οδηγός Επιχειρείν στο Ισραήλ 2021» του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τελ Αβίβ που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών για τις εξαγωγές (agora.mfa.gr).

Σύμφωνα με τον οδηγό το ενδιαφέρον εστιάζεται στους παρακάτω τομείς και αιτιολογείται ως εξής:

Προώθηση της συνεργασίας στη βιομηχανική έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και κυβερνοασφάλεια. Πρόκειται για κλάδους στους οποίους το Ισραήλ βρίσκεται στην κορυφή παγκοσμίως και μπορεί να παράσχει σημαντική βοήθεια σε τεχνογνωσία και κοινές επιχειρήσεις.

Προώθηση συνεργασίας στον αγροτικό τομέα. Η δημιουργία κοινών επιχειρήσεων με βάση την ισραηλινή τεχνογνωσία ανάπυξης παραγωγής προϊοντων μπορεί να αποφέρει σημαντικές υπεραξίες

Ενίσχυση συνεργασίας υδατικών τεχνολογιών – περιβαλλοντικής προστασίας. Το Ισραήλ είναι στην πρωτοπορία και σε αυτόν τον τομέα. Θα μπορούσαν να προσελκυστούν επενδύσεις για εργοστάσια αφαλάτωσης σε ελληνικά νησιά.

Τουρισμός. Η δυναμική ήδη υπάρχει και πρέπει να διασφαλιστεί η παροχή καλού προϊόντος.

Συνεργασία στον τομέα μεταφορών – ναυτιλίας. Δεν υπάρχει ακόμα ουσιαστική συνεργασία σε αυτόν τομέα εκτός από την συμφωνία που έγινε με το Νεώρειο Σύρου στις αρχές Ιανουαρίου 2020.

Συνεργασία στον φαρμακευτικό τομέα. Η συμπαραγωγή προίόντων είναι εφικτή καθώς το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα είναι φθηνότερο από το Ισραήλ..

Κατασκευαστικός τομέας. Καθώς η Τουρκία και η Κίνα έχουν σημαντική δραστηριότητα στο Ισραήλ θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι να εισέλθουν και ελληνικές επιχειρήσεις

Δυνατότητες για εξαγωγές από Ελλάδα

Οι δυνατότητες για τις ελληνικές εξαγωγές εκτιμάται ότι παρουσιάζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

τροφίμων (ειδικότερα γαλακτοκομικών και αρτοποιημάτων προϊόντων), οργανικά τρόφιμα
οίνων και αποσταγμάτων
φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων/ συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντα υγείας
τεχνολογιών επικοινωνιών/ πληροφορικής (υπηρεσίες σχεδιασμού/ κατασκευή προϊόντων μικροηλεκτρονικής), διαστημική τεχνολογία και εφαρμογές
έρευνα και ανάπτυξη/ συμπαραγωγή στον τομέα των επιστημών ζωής (βιοφαρμακευτικά, ιατρικός εξοπλισμός)
έτοιμου ενδύματος
δομικών υλικών για κατασκευές κατοικιών, υποδομών μεταφοράς, φυσικού αερίου και του τομέα της ενέργειας.

Κλάδοι ειδικότερου ενδιαφέροντος

Οι κλάδοι ειδικότερου ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι 4 σύμφωνα με τον Οδηγό. Η καινοτομία, τα τρόφιμα, οίνοι-αποστάγματα και τα καλλυντικά. Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

Καινοτομία. Καθώς το Ισραήλ είναι η χώρα που χαρακτηρίζεται ως startup nation και έχει καταφέρει την τελευταία 20ετία να συγκεντρώσει επενδυτικά κεφάλεια ύψους 20 δις δολ. έχει καταστεί πόλος έλξης για όσους επιθυμούν να προωθήσουν συγκεκριμένες προσπάθειες σε τομείς καινοτομίας.

Η Αρχή Καινοτομίας του Ισραήλ και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Startup Nation-SNL έχουν σημαντική συμβολή στη διοργάνωση και διαμόρφωση συνεργασιών ενδιαφερομένων εταιρειών και πρωτοβουλιών προώθησης καινοτόμων εφαρμογών..

Τρόφιμα. Ο κλάδος τροφίμων έχει γνωρίσει ανάπτυξη κύκλου εργασιών 30% την τελευταία 5ετία και η διαμόρφωση νέου προτύπου κατανάλωσης καινοτόμων και βιολογικών προϊόντων ολοένα αυξάνεται. Καθώς η Ελλάδα δεν έχει ακόμα καταστεί σημαντικός εξαγωγέας των ανταγωνιστικών της προϊόντων υπάρχει σημαντικό περιθώριο επαύξησης των εξαγωγών.

Οίνοι-Αποστάγματα. Παρότι το Ισραήλ έχει μια σεβαστή εγχώρια παραγωγή οίνων, είναι σημαντικό ότι ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι εισαγωγές οίνων από το εξωτερικό καθώς εκτιμάται ο ποιοτικός και με καταξιώση διεθνώς οίνος. Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά και σε αυτόν τον τομέα και τα περιθώρια αύξησης εξαγωγών τόσο οίνων όσο και αποσταγμάτων είναι σημαντικά.

Καλλυντικά. Ο κλάδος αυτός καθώς και τα παραφαρμακευτικά προϊόντα γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τόσο ένεκα σημαντικής εγχώριας παραγωγής όσο και ένεκα της αύξησης των εισαγωγών. Καθώς τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες καταναλώνουν σημαντικό μερίδιο από τη μηνιαία δαπάνη σε επιμέλεια του σώματος με καλλυντικά, είναι σημαντικό να υπάρξει δραστηριοποίηση και ελληνικών οίκων με ανταγωνιστικά προϊόντα.