Επιδότηση πάγιων δαπανών: Συμψηφίστηκαν οι πρώτοι φόροι ύψους 32 εκατ. ευρώ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Ξεκίνησαν οι πρώτοι συμψηφισμοί με το φόρο εισοδήματος στις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η ΑΑΔΕ «έσβησε» φόρους ύψους 32 εκατ. ευρώ μέσω των πιστωτικών κουπονιών σε επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο υπουργείο Οικονομικών με βάση και τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί ένα πιστωτικό ύψους 210 εκατ. ευρώ, το οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν για την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους «νέων» φόρων όπως φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, κ.α.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία συμψηφισμών με τις ασφαλιστικές εισφορές. Στον ΕΦΚΑ το ποσό που έχει πιστωθεί ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συμψηφισμό με ασφαλιστικές εισφορές που θα προκύψουν έως το τέλος του έτους.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να «φανεί» και στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων εσόδων (ΑΑΔΕ) το πιστωτικό υπόλοιπο που δικαιούται κάθε επιχείρηση, το αν έχει ήδη γίνει κάποιος συμψηφισμός και το τι ποσό απομένει προς αξιοποίηση. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν εκ νέου αν θα κάνουν συμψηφισμό των ποσών της επιδότησης με φόρους ή με ασφαλιστικές εισφορές που δημιουργήθηκαν από την 1η  Ιουλίου 2021 και έως την 31η  Δεκεμβρίου 2021.

Το συνολικό ποσό του προγράμματος ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ και αφορά περίπου 31.000 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών ανέρχονται σε 30.922 επιχειρήσεις με 253.360 εργαζόμενους. Η μέση ενίσχυση διαμορφώνεται στα 14.000 ευρώ ενώ οι μισές επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση μεγαλύτερη από 3.720 ευρώ. Μάλιστα 24 επιχειρήσεις-δικαιούχοι θα λάβουν επιδότηση που αντιστοιχεί σε 1,5 εκατ. ευρώ δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμψηφίσουν υποχρεώσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ενδεικτικά οι ΚΑΔ με το μεγαλύτερο συνολικό ποσό ενίσχυσης αφορά:

 • 3475 επιχειρήσεις καταλυμάτων
 • 10356 επιχειρήσεις εστίασης
 • 4019 επιχειρήσεις λιανεμπορίου
 • 1272 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου
 • 1488 επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών
 • 1008 επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης ισοδυναμεί με το 20% των παγίων δαπανών που έγιναν στο 9μηνο του 2020 ενώ θα αφαιρεθεί το 50% των ενισχύσεων που δόθηκαν μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο ως 31 Δεκεμβρίου 2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31.12.2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται αυτόματα.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 με την ακόλουθη σειρά:

 1. από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων
 2. από ΕΝΦΙΑ
 3. από ΦΠΑ
 4. από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Επίσης παρέχεται με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά πιστωτικό για ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφαρμόζεται ως εξής:

 • Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021.
 • Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Ο e- ΕΦΚΑ συγκεντρώνει και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που συμψηφίζονται και που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: Ναυτεμπορική