Η χαρτογράφηση της απασχόλησης στην ναυτιλία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

ECSA και ETF ξεκίνησαν ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο MapMar για την κάλυψη των κενών και των ασυνεπειών στον τρόπο συλλογής δεδομένων σχετικά με την απασχόληση των επαγγελματιών της ναυτιλίας.

Εκατομμύρια επαγγελματίες της ναυτιλίας συμβάλλουν καθημερινά στη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών. Καθώς ο τομέας αναπτύσσεται και εξελίσσονται τα πρότυπα και οι πρακτικές απασχόλησης, γίνεται πιο εμφανής η ανάγκη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδότες του ναυτιλιακού κλάδου να έχουν συνεπή στοιχεία για την απασχόληση.

Η ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής δεδομένων σχετικά με το εργατικό δυναμικό της βιομηχανίας θα επιτρέψει στους κοινωνικούς εταίρους του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών να έχουν μια επισκόπηση θεμάτων και προκλήσεων όπως οι δημογραφικές αλλαγές, οι προοπτικές απασχόλησης, η εκπαίδευση και η κατάρτιση.

Τα πορίσματα του έργου θα βοηθήσουν τους κοινωνικούς εταίρους να ανταποκριθούν καλύτερα και να προβλέψουν τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού.

Με την τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, ενεργώντας μέσω του “Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικών” (SIRC), η MapMar εξετάζει πώς να βελτιώσει τον τρόπο συλλογής δεδομένων και οδηγεί σε μια έκθεση με συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός συστήματος συλλογής δεδομένων.

ECSA και ETF θα μεταφέρουν αυτή την τεχνογνωσία στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ για να προωθήσουν ένα πραγματικό σύστημα συλλογής δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλήρους κλίμακας.