Capes και Handies γλύτωσαν από τον τυφώνα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης
Commercial Manager TMC MARITIME CO.

Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής
Market Analyst

Η αγορά ξηρού φορτίου παρουσίασε ύφεση στα PANAMAXes και στα μικρότερα μεγέθη. Τα Capes δέχθηκαν πιέσεις αλλά εμφάνισαν καλύτερη εικόνα, σε σχέση με τα μικρότερα μεγέθη. Η ζήτηση ήταν περιορισμένη τόσο στον Ατλαντικό όσο και στον Ειρηνικό, ενώ και ο τυφώνας IDA στον Αμερικάνικο κόλπο επιδείνωσε, περαιτέρω, τη συνολική εικόνα. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα Handies στις περιοχές της Αν. Ακτής της Λατ. Αμερικής (ECSA) και του Αραβικού Κόλπου-Δυτικής Ινδίας, όπου η ναυλαγορά διατήρησε τη δυναμική της. Έτσι, ο BDI κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση της τάξης των 251 μονάδων και έκλεισε στις 3944 μονάδες την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου.

Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs. Στην Ασία, η αγορά ήταν ιδιαιτέρως ενεργή με πολλά φορτία σιδηρομεταλλεύματος και κάρβουνου. Αν και ο C5 υποχώρησε, καθώς η Δυτική Αυστραλία είχε αύξηση της χωρητικότητας, διατηρείται η αισιοδοξία στους πλοιοκτήτες ότι ενοχλεί θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν την επόμενη περίοδο. Τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) κινήθηκαν στα 13,6-14,7 $/tn, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.
Στον Ατλαντικό, η Βραζιλία εμφάνισε πτώση για τις φορτώσεις προς την Κίνα με τον C3 να χάνει 2 δολάρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αντιθέτως, ο Βόρειος Ατλαντικός συνέχισε τη θετική πορεία των τελευταίων τριών εβδομάδων με περισσότερα φορτία από την Ανατ. Αμερική και τον Καναδά. Ωστόσο, την Παρασκευή σημειώθηκε πτώση των ναύλων στα ταξίδια προς την Ασία. Έτσι, οι ναύλοι για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα κινήθηκαν στα 33,1-35,1 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία έκλεισαν την Παρασκευή στα $ 79,6Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 52,1Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes, στη Λατινική Αμερική επικράτησε ηρεμία με μειωμένο αριθμό φορτίων. Ο Βόρειος Ατλαντικός υποχώρησε, λόγω του τυφώνα Ida και της απουσίας ζήτησης, κυρίως για Υπερατλαντικά ταξίδια. Οι ναύλοι για τα ταξίδια από τη Αν. Ακτή Νοτ. Αμερικής (ECSA) προς την Άπω Ανατολή έκλειναν στα $ 35-36,5Κ/ημέρα (παράδοση στη Ν.Α. Ασία), από τον Αμερ. Κόλπο προς την Ευρώπη στα $ 26-28Κ /ημέρα (παράδοση Ασία) και τα κυκλικά ταξίδια στην Ευρώπη στα $ 27-29Κ/ημέρα.
Από την άλλη πλευρά, στην Ασία η ζήτηση ήταν αυξημένη τόσο στο Νότο (Αυστραλία και Ινδονησία), όσο και στο βόρειο Ειρηνικό. Όμως η κακή εικόνα του Ατλαντικού και οι δυσοίωνες μελλοντικές προβλέψεις για τους ναύλους επηρέασαν την αγορά. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 35-36Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη νοτιοανατολική Ασία η αγορά κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. οι ναυλωτές κατάφεραν να ανακόψουν την ανοδική πορεία της αγοράς, αν και τα ταξίδια προς το Βορρά παραμένουν στα 40Κ. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής μειώθηκαν στα 39,5-41Κ/ημέρα. Βορειότερα, στην Άπω Ανατολή παρουσίασαν πτωτικές τάσεις των ναύλων. Παρατηρήθηκε μειωμένη κινητικότητα, καθώς πολλοί ναυλωτές αποφάσισαν να αναβάλουν τις φορτώσεις τους προσπαθώντας να κλείσουν συμφωνίες σε χαμηλότερα νούμερα. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή και στο NOPAC κινήθηκαν στα $ 35,5-37Κ/ημέρα, για ταξίδια προς την Ινδία στα $ 33-34Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 30,5-31,5Κ/ημέρα.
Στον Αραβικό Κόλπο και τη Δυτική Ινδία η αγορά διατήρησε τη δυναμική της. Μάλιστα, ήταν οι μόνες περιοχές που κράτησαν θετικό πρόσημο, με κάποιες διαδρομές να παραμένουν στα ίδια επίπεδα ενώ άλλες να παρουσιάζουν αύξηση. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή διατηρήθηκαν στα $ 48-50,5Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 43-45Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο στα $ 34-35Κ/ημέρα.
Στον Ατλαντικό και ειδικά στον Αμερικάνικο Κόλπο ο τυφώνας IDA, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, και κυρίως στο Μισισιπή ποταμό. Έτσι, πολλά πλοία αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στη βόρεια Βραζιλία ώστε να βρουν κάποιο φορτίο. Ελπίζουμε ότι με την αποκατάσταση να μεταφορών θα βελτιωθεί και η ροή των φορτίων. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 33-34Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 45-46Κ/ημέρα. Η περιοχή της ECSA υποχώρησε, καθώς ο ανταγωνισμός των διαθέσιμων πλοίων ήταν έντονος για την εύρεση κάποιας απασχόλησης. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα έμειναν στα $ 25-26Κ/ημέρα + $ 1500-1600Κ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) μειώθηκαν στα $ 36-37,5Κ/ημέρα (παράδοση Recalada).
Στην αγορά της Ευρώπης επικράτησε ηρεμία, αφού ο όγκος των φορτίων και των κλεισιμάτων ήταν περιορισμένος. Ωστόσο, η προσφερόμενη χωρητικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκρατώντας την πτώση της αγοράς. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια κινήθηκαν στα $ 35-36Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 34-35Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 50-51,5Κ/ημέρα. Στη Μεσόγειο η αγορά παραμένει υπό πίεση, με τον αριθμό των πλοίων για το επόμενο διάστημα να αυξάνεται συνεχώς. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 56-57Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 41,5-42,5Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 40,5-41,5Κ/ημέρα.