Αύξηση 15,3% στα μεικτά κέρδη του ΟΛΘ για το α’ εξάμηνο του έτους

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ανοδικά κινήθηκαν τα μεγέθη α’ εξαμήνου 2021 του ΟΛΘ και σύμφωνα με την ανακοίνωση τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν 15,3% στα 17,5 εκατ. ευρώ, με τα ενοποιημένα έσοδα να φθάνουν στα 37,4 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνονται στα 15,3 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του ο εκτελεστικός πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός πως τα συνολικά έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν ανοδική πορεία το 1ο εξάμηνο του 2021 είναι ιδιαίτερα θετικό, ειδικά εάν λάβει κανείς υπόψιν του τις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο κλάδος των μεταφορών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παραμένουμε αισιόδοξοι και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, εστιάζοντας και στην επίσπευση, όπου αυτό είναι δυνατό».

Η ανακοίνωση του ΟΛΘ

Για πρώτη φορά δημοσιεύθηκαν και ενοποιημένα μεγέθη για την ΟΛΘ Α.Ε., με την προσθήκη της 100% θυγατρικής «ThPA Sofia EAD», η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2020 – όπως είχε δεόντως ανακοινωθεί – με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 50 χιλ. Βουλγάρικα Λέβα (BGN, περίπου € 26 χιλ.).

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε συνολική αύξηση των εσόδων του λιμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, η οποία οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου διακινούμενων φορτίων, τόσο στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (CT), όσο και στον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου (CCΤ).

Ακολούθως, μετά την από 13/9/2021 έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης του Δ.Σ., χωρίς να δύνανται να υφίστανται συγκριτικά στοιχεία για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανακοινώνεται πως τα ενοποιημένα έσοδα για το 1ο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 37,4 εκατ. (τα έσοδα της ThPA Sofia προσέγγισαν τα € 0,4 εκατ.), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε € 15,3 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 8,1 εκατ.

Αναφορικά με τα μεγέθη της μητρικής ΟΛΘ Α.Ε., η αύξηση των εσόδων κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2021 ανήλθε σε € 2,4 εκατ. (αύξηση 6,8%), από € 34,7 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2020, στα € 37 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2021, με € 1,5 εκατ. πρόσθετα έσοδα προερχόμενα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήτοι αύξηση 6,2% και πρόσθετα € 0,9 εκατ. από τον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, σημειώνοντας αύξηση 9%, αποτέλεσμα κυρίως αυξημένων όγκων φορτίων και στους δύο τομείς.

Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 8,1%, από 217 χιλ. TEUs στο 1ο εξάμηνο του 2020, σε 235 χιλ. TEUs το 1ο εξάμηνο του 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 13,3%, από 1.888 χιλ. τόνους σε 2.140 χιλ. τόνους αντίστοιχα, αύξηση οφειλόμενη κυρίως σε διακίνηση νικελίου και σκραπ.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από € 15,2 εκατ. το 2020 σε € 17,5 εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 14,6%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε επίσης, από 43,9% το 2020 σε 47,1% το 2021, απόρροια αυξημένων εσόδων, βελτιώσεων στην αποδοτικότητα και καλύτερης διαχείρισης των φορέων κόστους.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σημείωσαν αύξηση επίσης κατά 15,1%, από € 13,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2020, σε € 16 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2021, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου διακινούμενων φορτίων. Τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων τέλος αυξήθηκαν κατά 13,3%, από € 7,8 εκατ. το 1ο εξαμήνου του 2020, σε € 8,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2021.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το 1ο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε € 11,8 εκατ., και αφορά κυρίως την προκαταβολή για αγορά δύο γερανογεφυρών (STS) με την τελική αξία αγοράς τους να προσεγγίζει τα € 16 εκατ. Πρόσθετες σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένονται προς το τέλος του έτους. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του 6ου προβλήτα συνεχίζεται, έχοντας περάσει στην τελική φάση της επιλογής του αναδόχου. Επίσης, την 31/8/2021, με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης του μετόχου (Προτείνοντος) Belterra Investments Ltd., η ΟΛΘ Α.Ε. ενημερώθηκε πως ο νέος πλειοψηφών μέτοχος «Belterra Investments Ltd.», κατέχει άμεσα 1,88% του μετοχικού κεφαλαίου (και των δικαιωμάτων ψήφου) ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης και έμμεσα – μέσω του ελέγχου που ασκεί στην «SEGT Ltd.» – το 67% του μετοχικού κεφαλαίου (και των δικαιωμάτων ψήφου), δηλαδή ελέγχει συνολικά το 68,88%. Η συνολική διαδικασία της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης συνεπώς περατώθηκε.

Αναφορικά με την εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας, η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για την διακίνηση φορτίων για το σύνολο του 2021. Ειδικά το 2ο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν με αυξημένους ρυθμούς.