Πιο κοντά στην ενιαία ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Πιο κοντά στην πολυπόθητη ενοποίηση του συστήματος εγγυήσεων καταθέσεων έρχονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες καθώς η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αναθεωρεί τα stress tests που λαμβάνουν χώρα στα Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων.

Μολονότι οι αντιρρήσεις της Γερμανίας για ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων παραμένουν εν πολλοίς άκαμπτες έως ότου εναρμονίσουν τα κράτη μέλη τα κόκκινα δάνειά τους, η EBA αναθεώρησε τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για να ενισχύσει περαιτέρω το πλαίσιο δοκιμών ακραίων καταστάσεων στα Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων εναρμονίζοντας τις προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών και να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών.

Τούτο είναι ότι πιο κοντά σε ένα ενιαίο σύστημα μπορεί να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες σημειώνουν τραπεζικοί αξιωματούχοι.

Τα Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων

Τα Ταμεία αυτά βάσει της κείμενης νομοθεσίας προστατεύουν τους καταθέτες έως 100.000 ευρώ ανά λογαριασμό και ανά καταθέτη του λογαριασμού.

Η ενιαία εγγύηση καταθέσεων αποτελεί την πεμπτουσία της συνένωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές απαιτούν από όλους τους φορείς που εγγυώνται καταθέσεις να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους για να εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες τους και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Ως αποτέλεσμα των αναθεωρήσεων, οι καταθέτες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αποζημίωση των καταθέσεών τους στην περίπτωση που κάποια τράπεζα χρεοκοπήσει.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές διευρύνουν το πεδίο των δοκιμών ακραίων καταστάσεων, απαιτώντας περισσότερες δοκιμές σε σύγκριση με τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές.

Οι αναθεωρήσεις στοχεύουν να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη των καταθετών σχετικά με την ικανότητα των εθνικών τους Ταμείων να αποπληρώνουν άμεσα τα κεφάλαιά τους σε περίπτωση τραπεζικής αποτυχίας. Το αναθεωρημένο πλαίσιο επιδιώκει επίσης να επιτύχει μεγαλύτερη εναρμόνιση και συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών καταπόνησης, γεγονός που θα επιτρέψει στην ΕΑΤ να πραγματοποιήσει μια ισχυρή αξιολόγηση από ομότιμους εθνικούς ελέγχους ακραίων καταστάσεων των Ταμείων Εγγυήσεων το 2025.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της αρχής απαιτούν από τα Ταμεία να ελέγχουν με ακρίβεια την ικανότητά τους να εκτελούν όλες τις παρεμβάσεις που επιτρέπονται βάσει των νόμιμων εντολών τους και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Πηγή: Ναυτεμπορική