Λιμενικό: Έως 21/10 οι e-αιτήσεις για τον διαγωνισμό απευθείας κατάταξης 105 αξιωματικών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή https://portal.hcg.gr/stratol αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής μπορούν έως και τις 21 Οκτωβρίου οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 105 αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ειδικότητας κυβερνήτη ή μηχανικού.

Μετά τις 21/10/2021, η εφαρμογή απενεργοποιείται και ως εκ τούτου δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Ακολούθως, πρέπει να εκτυπώσουν, να υπογράψουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους και αφού θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής τους, να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη αλληλογραφία, μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, από 20/9 έως και 22/10, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Διαγωνισμός έτους 2021 για την πλήρωση 105 θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510.