Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ελλάδα – Γαλλία… ιστορική συμμαχία: Πρόκειται για μία ισχυρή αμυντική συμφωνία, η οποία έχει στρατηγικά χαρακτηριστικά και, επί της ουσίας, δεσμεύει τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη να είναι παρόντα, όταν παραστεί ανάγκη.
Πλέον, η χώρα μας δεν θα είναι μόνη, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.