Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Προτείνει μηδενικές εκπομπές CO2 από τα πλοία μέχρι το 2050

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Συγκεκριμένη πρόταση υπέβαλλε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) η διεθνής ναυτιλία με στόχο τον μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος από τη ναυτιλία μέχρι το 2050.

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), που αντιπροσωπεύει το 80% της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας κατέθεσε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), πρόταση με τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις για να βοηθήσουν τη διεθνή ναυτιλία να επιτύχει καθαρές εκπομπές απαλλαγμένες από το CO2 έως το 2050.

H πρόταση του Επιμελητηρίου, προβλέπει την δημιουργία ενός ταμείου R&D για την ανάπτυξη τεχνολογιών μηδενικού άνθρακα και την εισαγωγή εισφοράς άνθρακα για τη ναυτιλία για να επιταχύνει τη μετάβαση σε πιο ακριβά καύσιμα μηδενικού άνθρακα.

Με την παραπάνω πρόταση συντάσσεται και η ελληνική ναυτιλία καθώς η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της κ. Θεόδωρος Βενιάμης, συμμετείχε ενεργά στις διεργασίες του ICS.

Ουσιαστικά η διεθνής ναυτιλία επιζητά από τον ΙΜΟ να αφήσει στην άκρη τον στόχο που είχε θέσει για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% έως το 2050 και να υιοθετήσει μια πιο φιλόδοξη στρατηγική, τους μηδενικούς ρύπους μέχρι το 2050.