Κλιματική αλλαγή και ναυτιλία – Ο ρόλος των λιμανιών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Πώς μπορεί να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα μιας βιομηχανίας αξίας 14 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως ;

Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οργανισμοί όπως η Green Marine στη Βόρεια Αμερική και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) σε διεθνές επίπεδο.

Ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές παράγουν τη μικρότερη ποσότητα εκπομπών CO2 ανά τόνο εμπορικού φορτίου, η βιομηχανία απέχει ακόμη πολύ από το να μείνει ουδέτερη στο μείζον θέμα του άνθρακα.

Τα καλά νέα είναι ότι αρκετοί διεθνείς οργανισμοί σκέφτονται το ζήτημα και εργάζονται για τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Ήδη από το 1973, ο ΙΜΟ έχει υιοθετήσει τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία (MARPOL), θέτοντας τη βάση για μια σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής όπως το γνωστό πρόγραμμα «ΙΜΟ 2020», το οποίο προβλέπει την μείωση των εκπομπών οξειδίου του θείου από τα πλοία κατά 0,5% m/ m έως το 2020, αλλά και το πρόγραμμα «ΙΜΟ 2050», ο οποίος απαιτεί μείωση 50% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της βιομηχανίας έως το 2050 (από τα επίπεδα του 2008).

Οι προσπάθειές του ευθυγραμμίζονται στενά με την Ατζέντα 2030 (Στόχος 13) της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) βάσει της οποίας τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ προ τρέπονται να αναλάβουν δράσεις για την κλιματική αλλαγή.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει και άλλοι διεθνείς οργανισμοί όπως το International Chamber of Shipping, το Clear Seas Center for Responsible Marine Shipping (Clear Seas) και η International Windship Association επιδιώκοντας την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Τι συμβαίνει με τα λιμάνια ;

Στον ίδιο άξονα πολιτικών που συμβάλουν στην ταχύτερη και περισσότερη ασφαλή απορρόφηση και ενσωμάτωση πιλοτικών προγραμμάτων για μια βιώσιμη κλιματική αλλαγή εργάζονται τα περισσότερα διεθνή λιμάνια.

Αν ανατρέξει κανείς στους δείκτες απορρόφησης τέτοιων πολιτικών παρατηρεί ότι ειδικά στην περίπτωση της Βορείου Αμερικής ο ρυθμός αυτός έχει σχεδόν διπλασιαστεί στην διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Σχετικά παρόμοια είναι η κατάσταση που επικρατεί και στην ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία, ενώ σκεπτικισμός επικρατεί για την λιμενική βιομηχανία της Άπω Ανατολής για την οποία δεν υπάρχουν ακόμη αξιόπιστα στοιχεία.