Πάτμος: Δρομολογείται η κατασκευή νέου εμπορικού λιμανιού

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδιάζει την αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Πάτμου με την δημιουργία νέου εμπορικού λιμανιού στο νησί.

Πρώτο βήμα είναι εκπόνηση της μελέτης του έργου, η οποία βγήκε σε διαγωνισμό με αξία προ ΦΠΑ 806.237 ευρώ.
Η χρηματοδότηση του διαγωνισμού έχει καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διάρκεια της μελέτης έχει εκτιμηθεί σε 16 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου και στις 25 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Το αντικείμενο είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών του νέου εμπορικού προβλήτα στον όρμο του Μέρικα, του μόλου πετρέλευσης της ΔΕΗ στα νότια του όρμου Μέρικα και της επέκτασης της υφιστάμενης ζώνης Schengen για την αναβάθμιση του λιμένα Πάτμου.

Γιατί ξεκινά η υλοποίηση των νέων έργων στον λιμένα Πάτμου

Η κατασκευή του νέου εμπορικού προβλήτα στον όρμο του Μέρικα είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των φορτηγών πλοίων και τη μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων που σήμερα λαμβάνουν χώρα στον λιμένα Σκάλας Πάτμου.

Η κατασκευή του μόλου πετρέλευσης της ΔΕΗ στα νότια του όρμου Μέρικα θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των πλοίων μεταφοράς καυσίμων με σκοπό τον καλύτερα ελεγχόμενο και ασφαλέστερο ανεφοδιασμό της εγκατάστασης της ΔΕΗ.

Επίσης περιλαμβάνεται η επέκταση της υφιστάμενης ζώνης Schengen με την κατασκευή προβλήτα επί πασσάλων για την ευχερή πλαγιοδέτηση των λέμβων μεταφοράς των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων και την αναδιάταξη των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα στις 30 Σεπτεμβρίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου της μελέτης για την κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου. Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (λιμενική, γεωτεχνική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κ.ά.) που αφορούν την κατασκευή µόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα Σκάλας Πάτμου, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων.

Τα έργα που θα μελετηθούν είναι:

1. Εμπορικός λιμένας

Κρηπιδώματα για την πρόσδεση φορτηγών πλοίων με την προϋπόθεση να εξασφαλιστεί ευχερής οδική διασύνδεση. Στα βόρεια του όρμου σε υπήνεμη θέση μπορεί να κατασκευαστεί κρηπίδωμα για την πλαγιοπρυμνοδέτηση των φορτηγών πλοίων, με την προϋπόθεση να εξασφαλιστεί ευχερής οδική διασύνδεση (Ζώνη 7).

Ο προβλήτας του εμπορικού λιμένα στον όρμο του Μέρικα συνδέεται με τον υφιστάμενο δρόμο στην περιοχή, με μικρού μήκους και μικρής κλίσης οδική σύνδεση. Ο υφιστάμενος δρόμος και η πρόσθετη οδική σύνδεση προτείνεται να έχουν διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας (τύπου ε2 των ΟΜΟΕ-Δ).

Επισημαίνεται ότι είναι ενδεχόμενο ο υφιστάμενος δρόμος προσέγγισης της περιοχής να απαιτεί ορισμένες μικρής κλίμακας βελτιώσεις για λόγους οδικής ασφάλειας, ενώ -όπου το υπόλοιπο οδικό δίκτυο έχει ανεπαρκείς διατομές και βρίσκεται σε δομημένο περιβάλλον- προτείνεται να εφαρμοστούν συστήματα κυκλοφοριακής τεχνικής (π.χ. μονοδρομήσεις) για την ευχερή και ασφαλή κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων προς τη θέση όπου προτείνεται ο εμπορικός, με επιδίωξη να αποφευχθούν οι δαπανηρές απαλλοτριώσεις.

2. Μόλος πετρέλευσης της ΔΕΗ

Για τον καλύτερα ελεγχόμενο και ασφαλέστερο ανεφοδιασμό της εγκατάστασης της ΔΕΗ, προτείνεται η ίδρυση θέσης πετρέλευσης στον όρμο Μέρικα, σε απόσταση 1.000 μ. ΒΔ του κεντρικού προβλήτα του λιμένα Σκάλας (Ζώνη 8). Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ (έγγραφο υπ. αριθμ. 196/09-01-2018), αποφασίστηκε η κατασκευή μόλου μήκους 120 μ. περίπου στα νότια του όρμου Μέρικα για την εξυπηρέτηση δεξαμενόπλοιου πετρέλευσης.

Από τη θέση πρόσδεσης του δεξαμενόπλοιου θα εκκινεί αγωγός κατά μήκος υφιστάμενων οδών που θα καταλήγει στις δεξαμενές του εργοστασίου της ΔΕΗ.

3. Ζώνη Schengen με προβλήτα επί πασσάλων (επέκταση υφιστάμενης ζώνης)

Η εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων της Ζώνης 3.2 θα επιτευχθεί με την επέκταση της υφιστάμενης ζώνης Schengen σε θαλάσσιο χώρο για την ευχερή πλαγιοδέτηση των λέμβων μεταφοράς των επιβατών, αλλά και σε χερσαίο χώρο για τη διάταξη των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων (Ζώνη 1).

Πηγή: ypodomes.com