Άλμα στα έσοδα Σεπτεμβρίου – Κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 29%

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Εντυπωσιακή αύξηση κατέγραψαν τα έσοδα της τάξης του 29% -έναντι του στόχου-, κάτι το οποίο δίνει ελπίδες στο για επίτευξη μεγαλύτερου ρυθμού ανάπτυξης.

Αυτή η αισιοδοξία αποτυπώνεται στα φορολογικά έσοδα που καταγράφουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Σεπτέμβριο.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.012 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.127 εκατ. ευρώ ή 29,0% έναντι του μηνιαίου στόχου.
Ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, τόνισε ότι “είναι μια ισχυρή ένδειξη για ταχύτερη του προβλεπομένου ανάκαμψη το 2021.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση αυτή στους επόμενους μήνες από τα στοιχεία των εσόδων και τις άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές, βελτιώνει τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2021 και (ανάλογα με τη σύνθεση των εσόδων) πιθανώς και το 2022”.

Η σημαντική βελτίωση των εσόδων σε συνδυασμό και με την υστέρηση των δαπανών κατά 1,5 δισ. ευρώ διαμορφώνει πρωτογενές έλλειμμα στα 5.958 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 8.855 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7.011 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Αναλυτικότερα το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 39.452 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.360 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.771 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.152 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 33.728 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 943 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω των εσόδων που προήλθαν από την αυξημένη τουριστική κίνηση.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.320 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 208 εκατ. ευρώ από το στόχο (3.527 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.496 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 297 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.