Μειωμένες οι αποζημιώσεις για συμβόλαια κάλυψης των πληρωμάτων πλοίων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Λιγότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην κάλυψη των πληρωμάτων πλοίων ήταν σε ισχύ το 2020, έναντι του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, συνολικά 977 συμβόλαια καταγράφτηκαν το 2020, έναντι 1.013 συμβολαίων το 2019.

Την ίδια χρονιά, δηλώθηκαν 1.494 ζημιές, έναντι 2.781 το 2019, για τις οποίες πληρώθηκαν 400.000 ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 900.000 ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2019 ήταν 1,1 εκατ. ευρώ και 1,55 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της ένωσης.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2020 προκύπτουν τα εξής: ενώ παρέμεινε σχετικά σταθερό με μια μικρή μείωση το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευταία χρόνια, ελαττώθηκαν κοντά στο μισό (-46,3%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Σαν αποτέλεσμα, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις μειώθηκαν σε ποσό (-61,8%), ενώ μείωση κατέγραψε και το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (-42%).

Σύμφωνα με τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, οι οποίες καταγράφηκαν στο τέλος του έτους 2020, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχεί σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ενώ το μεγαλύτερο ποσό εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχεί σε πρόσκαιρη ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (66,7% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (17,7% αντίστοιχα).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ