Τι απαιτείται για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας;

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Tο κέντρο έρευνας Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping εξέδωσε την έκθεση: «Industry Transition Strategy», στο οποίο παρουσιάζει την πρόοδο της ναυτιλίας στον δρόμο προς την απανθρακοποίηση αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Ειδικότερα, επισημαίνονται πέντε συνιστώσες, οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν προς την επίτευξη του στόχου μιας μηδενικών εκπομπών ναυτιλίας έως το 2050:

– Πρόοδος στο μέτωπο των καυσίμων και της ενέργειας.

– Πρόοδος στις τεχνολογίες των πλοίων.

– Ζήτηση και προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν περισσότερο για ναυτιλιακές υπηρεσίες μηδενικών εκπομπών.

– Κινητοποίηση του κλάδου χρηματοδότησης.

– Πολιτική και κανονισμοί.

Σύμφωνα με την έκθεση, εκτιμάται ότι, με χρονικό ορίζοντα το 2050, τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να υπερτερούν έναντι των εναλλακτικών εάν δεν εφαρμοστεί μια παγκόσμια εισφορά άνθρακα. Άλλωστε, το κόστος παραγωγής των εναλλακτικών καυσίμων είναι επί του παρόντος μεγαλύτερο από αυτό των ορυκτών κατά δύο με οκτώ φορές.