Μεγάλη ζήτηση για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ξεπερνούν κατά πολύ τον αρχικό στόχο, οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς από το οποίο η τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο της έκδοσης άνοιξε το πρωί και αναμένεται να κλείσει αργότερα σήμερα, ενώ η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση εκτιμάται ότι θα φέρει και ανταγωνιστικό κουπόνι, καθώς η αρχική καθοδήγηση που δόθηκε σε ότι αφορά το επιτόκιο είναι στη ζώνη του 4%.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, με βάση το αποτύπωμα της δραστηριότητας και των επενδύσεών τους στο περιβάλλον.

Με τον τρόπο αυτόν συναντώνται οι ανάγκες των εκδοτών και των επενδυτών που θέλουν να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ, καθώς και τη διάθεση τίτλων της κατηγορίας ΑΤ1, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Εφόσον πετύχει η τρέχουσα έκδοση, η τράπεζα θα έχει συγκεντρώσει συνολικά μέσα στο 2021 2,50 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι εκδόσεις εναλλακτικών τίτλων από τους τέσσερις συστημικούς ομίλους εντάσσονται στο σχέδιό τους να ανταποκριθούν στην υποχρέωση που απορρέει από την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Σύμφωνα με αυτή, οι συνολικοί δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας θα πρέπει να βρίσκονται στα επίπεδα του 26% έως το 2025.