Θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πρόθεση προκήρυξης ευρωπαϊκού διαγωνισμού

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αναρτήσει στον ιστότοπο του Γενικού Λογιστηρίου e-procurement, έγγραφο πρόθεσης προκήρυξης ευρωπαϊκού διαγωνισμού αναφορικά με τη λειτουργία της Θαλάσσιας Επιβατικής Σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.

Το εν λόγω έγγραφο έχει το χαρακτήρα διαβούλευσης με όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους μεταφορείς, οι οποίοι καλούνται μέχρι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 να καταθέσουν τις εισηγήσεις και απόψεις τους επί του προσχεδίου των σχετικών όρων, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση του διαγωνιστικού εγγράφου.