Συνεχίζεται η πτώση της αγοράς ξηρού φορτίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Commercial Manager TMC MARITIME CO.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Chartering Department TMC MARITIME CO.

Η αγορά ξηρού φορτίου συνέχισε την καθοδική πορεία της προηγούμενης περιόδου. Όλα τα μεγέθη εμφάνισαν πτώση. Όπως αναμένεται, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρούνται στα CAPES, αφού τα μεγαλύτερα μεγέθη εμφανίζουν τις εντονότερες διακυμάνσεις. Έτσι, ο BDI κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση της τάξης των 891 μονάδων και έκλεισε στις 3519 μονάδες την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου.

Ας δούμε, αναλυτικότερα, πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου, ξεκινώντας από τα CAPEs.

Στην Ασία η αγορά είχε ένα αργό ξεκίνημα, όμως η εικόνα βελτιώθηκε προς το τέλος εβδομάδας, με τα κλεισίματα να γίνονται σε καλύτερο επίπεδο. Τα επίπεδα των ναύλων στη διαδρομή Αυστραλία -Κίνα (C5) έκλεισαν στο τέλος της εβδομάδας στα 12,5 $/tn.

Στον Ατλαντικό, η πτώση της τιμής του σιδηρομεταλλεύματος φάνηκε να επιδρά αρνητικά στην αγορά. Έτσι οι βασικοί υποδείκτες στη Λατινική Αμερική και το βόρειο Ατλαντικό, κατέγραψαν εβδομαδιαία πτώση πάνω από 20%, για τις διαδρομές από τη Βραζιλία και το Βορρά προς την Ασία, και έως 37% για τα υπερατλαντικά ταξίδια. Οι ναύλοι την Παρασκευή έφτασαν για τα ταξίδια από Βραζιλία προς την Κίνα στα 28.075 $/tn, κατά μ.ο. (για τη διαδρομή C3), ενώ οι ναύλοι από την Ευρώπη προς την Ασία έκλεισαν στα $ 63.225Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C9) και τα Υπερατλαντικά κυκλικά ταξίδια στα $ 41.600Κ/ημέρα (για τη διαδρομή C8).

Σχετικά με τα Kamsarmaxes, στη Βραζιλία και στο Βορρά παρατηρήθηκαν πτωτικές τάσεις. Η ηρεμία που επικράτησε στο πρώτο μισό της εβδομάδας έριξε τους ναύλους. Ωστόσο οι πλοιοκτήτες δεν φάνηκαν διατεθειμένοι να υποχωρήσουν αρκετά. Ενδεικτικά, οι ναύλοι για τα ταξίδια από τη Αν. Ακτή Νοτ. Αμερικής (ECSA) προς την Άπω Ανατολή έφτασαν στα $ 36,5-37Κ/ημέρα + 650-700 GBB (παράδοση στη Ν. Αφρική), από τη Μαύρη Θάλασσα προς την Άπω Ανατολή στα $ 56-57Κ/ημέρα και τα κυκλικά Υπερατλαντικά ταξίδια στα $ 35-36Κ/ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, στην Ασία η αγορά υποχώρησε καθώς έλειπαν τα φορτία σιτηρών από το βόρειο Ειρηνικό και του κάρβουνου από την Αυστραλία και την Ινδονησία Παράλληλα ο ανταγωνισμός των πλοιοκτητών εντάθηκε. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία-Άπω Ανατολή κινήθηκαν στα $ 36-38Κ /ημέρα.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes στη νοτιοανατολική Ασία μπορεί να υπήρξε περισσότερη κινητικότητα και ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων να ήταν μικρός, αλλά η απουσία της ζήτησης ήταν εμφανής. Έτσι οι ναύλοι πήραν την κατιούσα. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια μεταξύ Ν.Α. Ασίας και Άπω Ανατολής μειώθηκαν στα 29,5-30,5Κ/ημέρα. Βορειότερα, η Άπω Ανατολή υποχώρησε περαιτέρω. Οι καθυστερήσεις στα κινέζικα λιμάνια περιορίστηκαν με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων.

Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή και στο NOPAC κινήθηκαν στα $ 27,5-29,5Κ/ημέρα, για ταξίδια προς την Ινδία στα $ 22,5-24Κ/ημέρα και τα ταξίδια της επιστροφής (BH) στα $ 28,5-30Κ/ημέρα.
Στον Αραβικό Κόλπο και τη Δυτική Ινδία συνεχίστηκε η πτώση των προηγούμενων εβδομάδων. Μπορεί να υπήρχε περισσότερη δραστηριότητα αλλά οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια στην Άπω Ανατολή υποχώρησαν στα $ 36,5-37,5Κ/ημέρα (από Αραβικό Κόλπο (AG) –Δυτική Ινδία (WCI)), για σύντομα ταξίδια μεταξύ Αραβικού Κόλπου –Δυτικής Ινδίας στα $ 31-32Κ/ημέρα και τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο στα $ 34,5-35,5Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό και ειδικά ο Αμερικάνικος Κόλπος βρέθηκε υπό πίεση, αφού αυξήθηκε η προσφορά πλοίων, ενώ ο όγκος κλεισιμάτων ήταν περιορισμένος. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια έπεσαν στα $ 41-42,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 53-54Κ/ημέρα. Στην περιοχή της ECSA η εβδομάδα ξεκίνησε νωχελικά και συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς έως το τέλος. Θετικό σημείο αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων πλοίων. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα μειώθηκαν στα $ 25-26Κ/ημέρα + $ 1500-1600Κ ΒΒ και για τα Υπερατλαντικά ταξίδια (Μεσόγειο / Ευρώπη) στα $ 43,5-44,5Κ/ημέρα (παράδοση Recalada).

Η αγορά της Ευρώπης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, σε αρκετές διαδρομές. Η ζήτηση ήταν περιορισμένη μετά σκραπ φορτία να ξεχωρίζουν, ωστόσο η ισχνή προσφορά πλοίων κράτησε την αγορά. Οι ναύλοι των SMXs για τα κυκλικά-τοπικά ταξίδια κινήθηκαν στα $ 39-40Κ /ημέρα, για ταξίδια με SCRAP φορτία προς τη Μεσόγειο στα $ 39,5-40,5Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 53-54,5Κ/ημέρα.

Στη Μεσόγειο η αγορά παρουσίασε μεικτές τάσεις. Τα ταξίδια προς την άλλη πλευρά του ατλαντικού και τη Δυτική Αφρική παρουσίασαν ανοδικές τάσεις ενώ στις υπόλοιπες διαδρομές είδαμε πτώση. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 50-51Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 40-42Κ/ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 39-40Κ/ημέρα.