Αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη πανευρωπαϊκά για τη χώρα μας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ανοδική πορεία στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σημειώνει η Ελλάδα πανευρωπαϊκά, ωστόσο χρειάζεται ακόμη να κάνει περισσότερα βήματα, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάντως, η χώρα μας, έχει τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη (Research & Development-R&D)
στην Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία, όπως αναφέρει το ΣΕΠΕ.

Ειδικότερα, η Ελλάδα υπερδιπλασίασε τις συγκεκριμένες δαπάνες – ως ποσοστό του ΑΕΠ – στη δεκαετία 2010 – 2020, με την υψηλότερη αύξηση να καταγράφεται στο Βέλγιο (+1,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 2,0% του ΑΕΠ το 2010 σε 3,5% το 2020).
Ακολούθησε η Αυστρία με 3,2% και η Γερμανία με 3,1%.

Στην Ελλάδα η αύξηση είναι +0,9 ποσοστιαίες μονάδες, από 0,6% σε 1,5%. Ακολουθούν η Πολωνία και η Τσεχία, ενώ οι δαπάνες -ως ποσοστό του ΑΕΠ -μειώθηκαν σε τρία κράτη μέλη: τη Φινλανδία (-0,8 ποσοστιαίες μονάδες από 3,7% σε 2,9%), την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο -0,4 μονάδες, από 1,6% σε 1,2% και από 1,5% σε 1,1%, αντίστοιχα).

Συνολικά, το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα κράτη – μέλη δαπάνησαν το 2020 περίπου €311 δισ., ποσό μειωμένο κατά €1 δισ. σε σύγκριση με το 2019 (€312 δισ.). Ο δείκτης έντασης Ε&Α, δηλαδή οι δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν 2,3% το 2020 έναντι 2,2% το 2019.Ωστόσο, αυτή η μικρή αύξηση οφείλεται στη μείωση του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Ο τομέας των επιχειρήσεων ήταν και το 2020 ο κύριος τομέας στον οποίο κατευθύνθηκαν αυτές οι δαπάνες αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνόλου των κεφαλαίων, που επενδύθηκαν το 2020. Ακολούθησε ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (22%), ο δημόσιος τομέας (12%), ενώ οι ιδιωτικές μη-κερδοσκοπικές εταιρείες απορρόφησαν το 1% των συνολικών δαπανών.