Αυξάνει το στόλο της η Costamare

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Συνεχίζει τις αγορές πλοίων η ναυτιλιακή εταιρεία Costamare, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεση της να προχωρήσει στην ναυπήγηση οκτώ πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ δημοσιοποίησε τα στοιχεία για τα επτά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου που αγόρασε τελευταία.

Η εταιρεία υλοποιεί δύο συμβόλαια για ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ( 13.000 teu το ένα) και ενεργοποιεί την option για ναυπήγηση έξι επιπλέον πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (δυο 13.000 Teu το ένα και τεσσάρων 15.000 Teu το ένα).

Και τα οκτώ πλοία θα ναυλωθούν σε μεγάλη εταιρεία liners. Ο Γρηγόρης Ζήκος, CFO της Costamare, δήλωσε:
«Είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την επέκταση του στόλου μας με σύγχρονα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και την χροναύλωσή τους που υποστηρίζεται από μακροπρόθεσμες ναυλώσεις. Κατά τη διάρκεια του έτους ναυλώσαμε συνολικά 47 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσθέτοντας έσοδα 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Συμπεριλαμβανομένων των νέων συμβάσεων για τα δύο νεότευκτα που συνήφθησαν πρόσφατα μέσω άσκησης options τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η σταθμισμένη μέση διάρκεια χρονοναύλωσης για τον στόλο είναι 6,3 έτη. Ταυτόχρονα επεκτείνουμε τον στόλο μας ξηρού χύδην φορτίου, φέρνοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων που κατέχουμε σε 44, υλοποιώντας εκτελώντας την απόφασή μας να επενδύσουμε στον κλάδο όπου η προσφορά περιορίζεται από ένα χαμηλό βιβλίο παραγγελιών και η ζήτηση καθοδηγείται από την αύξηση δαπανών για υποδομές και κατανάλωση εμπορευμάτων».