Στην ανακύκλωση το Express Pegasus

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Tο Ε/Γ – Ο/Γ πλοίο EXPRESS PEGASUS, πλοιοκτησίας θυγατρικής της εταιρείας, πουλήθηκε από την ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με σκοπό την ανακύκλωσή του.

Η πώληση έγινε σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή ανακύκλωση πλοίων, σε μονάδα ανακύκλωσης πλοίων της Τουρκίας, η οποία περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Μονάδων Ανακύκλωσης Πλοίων.

Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 1,12 εκατ. δολάρια, καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, και ενίσχυσε τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου. Η συναλλαγή δεν έχει επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου.