Αυξήθηκαν κατά 35% οι ξένες επενδύσεις στη χώρα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

“Θεαματικά αποτελέσματα προκύπτουν από την εφαρμογή του πρώτου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2021 – ήτοι ρυθμό ανάπτυξης το 2021 που αγγίζει το 8%, αύξηση των εξαγωγών, το πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 25% και κατά 35% των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, σαφή βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας”.

Την παραπάνω επισήμανση έκανε ο Υφυπουργός, κος. Κώστας Φραγκογιάννης, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.

Την έναρξη της εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωστρέφειας, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κ. Γιάννης Σμυρλής, παρουσία του Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, της διοίκησης της Enterprise Greece και των Μελών του Συμβουλίου, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι φορέων / επαγγελματικών οργανώσεων.

Το Συμβούλιο Εξωστρέφειας, έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς την Enterprise Greece για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της και θα έχει ως σκοπό, όχι μόνο την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και της αγοραστικής τους δύναμης και κατ’ επέκταση την ευημερία της χώρας.

Τα θέματα της πρώτης συνεδρίασης περιλάμβαναν τα εξής:

Παρουσίαση νέας δομής οικονομικής διπλωματίας – Συνεργασία με παραγωγικούς φορείς
Στρατηγική Εξωστρέφειας: i. Προσέλκυση Επενδύσεων – ii. Προώθηση Εξαγωγών
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας έτους 2022: κατάρτιση σχεδίου, προτάσεις δράσεων ανά γεωγραφική περιοχή και κλάδο
Πλαίσιο λειτουργίας Συμβουλίου Εξωστρέφειας

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας (ΕΣΣΕ), το οποίο είχε παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί, τον οδικό χάρτη στον οποίον αποτυπώνεται το σύνολο των δράσεων εξωστρέφειας της χώρας. Μέσω της χαρτογράφησης αυτής διευκολύνονται οι συνέργειες και επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερος προγραμματισμός, δεδομένου ότι για κάθε δράση προσδιορίζονται οι αρμόδιοι φορείς και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης αυτής.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας για το χρονικό διάστημα 2022-2025 διαρθρώνεται γύρω από τρεις στρατηγικούς άξονες:

(i) την ανάδειξη της οικονομικής και εμπορικής θέσης της χώρας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,

(ii) την αναβάθμιση των δομών εξωστρέφειας και

(iii) την ενδυνάμωση στο πλαίσιο των πολυμερών οικονομικών σχέσεων.

Ο Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κ. Γιάννης Σμυρλής, ανέφερε ότι «Η παγκόσμια οικονομική κρίση στην αρχή, η βαθιά κρίση της ελληνικής οικονομίας στη συνέχεια και τελευταία η πρωτόγνωρη πανδημία της Covid-19, δημιούργησαν τεράστιες προκλήσεις για την χώρα μας, η οποία όμως προσαρμόστηκε με ταχύτατους ρυθμούς στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν παγκοσμίως.

Η ελληνική οικονομία έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ταυτόχρονα έθεσε τα θεμέλια για την επόμενη μέρα. Η χώρα προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν στον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας της προς τις παγκόσμιες αγορές, προσελκύοντας ξένες επενδύσεις και επιτυγχάνοντας ρεκόρ εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε μία μεταρρύθμιση που άλλαξε το πρόσωπο της οικονομικής διπλωματίας στη χώρα μας. Ακολουθώντας το παράδειγμα των πλέον ανεπτυγμένων χωρών, υλοποίησε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, με ενιαία δομή, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των οργανισμών που φέρουν την ευθύνη της οικονομικής εξωστρέφειας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: α) ο κος Απόστολoς Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, β) ο κος Πάνος Λώλος, Μέλος του Δ.Σ. και ο κος Γεώργιος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), γ) ο κος Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, δ) η κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ε) ο κος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕ), στ) ο κος Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος(ΣΕΒΕ), ζ) ο κος Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ο κος Νικόλαος Βασιλείου, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής / Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων ΕΒΕΑ, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), η) ο κος Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, και θ) ο κος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ).