Αύξηση 6,6% στο λιανικό εμπόριο τον Οκτώβριο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει αναλυτικά την εξέλιξη των πωλήσεων/κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 2021 ανήλθε σε 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 2,6 δισ. ευρώ και μείωση 1,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,9 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020 είναι:

Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 41,5%.

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 37,2%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020 είναι:

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 4,6%.

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 0,6%.

Παρουσίαση δραστηριοτήτων με μεγαλύτερες μεταβολές

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας “Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα” που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020 περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (όχι για επιτόπια κατανάλωση).

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας “Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα” που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020, περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο βιβλίων όλων των ειδών.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 7,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7,2 δισ. ευρώ και αύξηση 5,0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7,5 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 2021 ανήλθε σε 1,41 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 1,3 δισ. ευρώ και μείωση 2,0% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 1,44 δισ. ευρώ.