Ρεκόρ δεκαετίας για το ναυτιλιακό συνάλλαγμα δεκάμηνου 2021

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αυξημένο κατά 30,4% ήταν το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στην Ελλάδα κατά την διάρκεια του δεκάμηνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του περασμένου έτους 2020, φθάνοντας στα 15,1 δις. ευρώ, σημειώνοντας ρεκόρ δεκαετίας, σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2021.

Η άνοδος των εισροών από την ποντοπόρο ναυτιλία αναμένεται να κινηθεί ανοδικά και την επόμενη χρονιά και να επιδράσει θετικά και την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς όπως εκτιμά

Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι οι εισροές από την ποντοπόρο ναυτιλία θα κινηθούν ανοδικά και το επόμενο έτος 2022 ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό ακόμη πιο δυναμικά την εθνική οικονομία της χώρας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση : «Οι προοπτικές για τις εισπράξεις από μεταφορές το 2022 είναι θετικές, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές θα ενισχυθούν και ως εκ τούτου το ισοζύγιο υπηρεσιών αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά».

Το καλύτερο έτος για το ναυτιλιακό συνάλλαγμα των τελευταίων δέκα ήταν το 2019 όταν οι εισροές από τις υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών ανήλθαν στα 17,3 δις. ευρώ, ενώ όλοι αναμένουν ότι το ποσό αυτό θα ξεπερασθεί το 2021, δεδομένου πως οι ναυλαγορές το τρέχον έτος κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2019.

Το 2020 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα κατέγραψε πτώση λόγω της πανδημίας η οποία επηρέασε αρνητικά και τη ναυτιλία.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, παρά την πανδημία του η ελληνική ναυτιλία παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Η άνοδος των εισπράξεων από τις θαλάσσιες μεταφορές το 2021, οφείλεται πρωτίστως στην άνοδο των ναύλων.

Όπως υπογραμμίζει η έκθεση της ΤτΕ «το μέσο επίπεδο των ναύλων αυξήθηκε κατά περίπου 82% –σύμφωνα με το δείκτη ClarkSea– συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αντανακλώντας κυρίως δύο αντίθετες τάσεις: Αφενός την αξιοσημείωτη άνοδο των ναύλων για τα πλοία μεταφοράς ξηρού (χύδην) φορτίου και αφετέρου τη μείωση των ναύλων για τα πετρελαιοφόρα πλοία».

Oι ναύλοι των πλοίων ξηρού (χύδην) φορτίου», συνεχίζει η έκθεση, «σχεδόν τριπλασιάστηκαν, αντανακλώντας τη ζήτηση για εισαγωγές πρώτων υλών κυρίως από την Κίνα, τη συμφόρηση στους λιμένες, καθώς και το χαμηλό επίπεδο των ναύλων την αντίστοιχη περίοδο του 2020 λόγω της πανδημίας.

Οι ναύλοι των πετρελαιοφόρων κατέγραψαν αξιοσημείωτη μείωση, εν μέρει λόγω και του υψηλού επιπέδου που είχαν καταγράψει την αντίστοιχη περίοδο του 2020».