Αναβολή συζήτησης στο ΣτΕ για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Για τις 11 Μαρτίου μετατέθηκε η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του Δήμου Χαϊδαρίου της πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Η δικάσιμος είχε αρχικά προσδιοριστεί για 18 Ιανουαρίου, αλλά τώρα μετατέθηκε για τις 11 Μαρτίου 2022.

Ο δήμος Χαϊδαρίου υποστηρίζει ότι η πώληση της Προβλήτας 4 του Σκαραμαγκά δεν είναι νόμιμη, επειδή αποτελεί ζώνη παραλίας και αιγιαλού και πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν.

Πρόκειται ωστόσο για μια έκταση η οποία αξιοποιούνταν επί δεκαετίες ως ναυπηγείο. Συγκεκριμένα από το 1953 που δημιουργήθηκαν τα ναυπηγεία, αποτελούν ιδιωτικό χώρο των ναυπηγείων.

Επισημαίνεται ότι ο δήμαρχος Χαϊδαρίου κατέθεσε δύο προσφυγές κατά της μεταβίβασης των ναυπηγείων: μία κατά της Ειδικής Διαχείρισης για τη μεταβίβαση του ενεργητικού της εταιρείας και μία κατά της ΕΤΑΔ για τη μεταβίβαση του όμορου ακινήτου. Ο δήμος έχασε την προσφυγή κατά της ειδικής διαχείρισης, αλλά κέρδισε τη δεύτερη κατά της ΕΤΑΔ.