Νέος πρόεδρος της ΡΑΛ ο Απόστολος Παπαποστόλος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Νέος πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων αναλαμβάνει ο Απόστολος Παπαποστόλος, έπειτα από την παραίτηση του κ. Ιάσονα Αγγελόπουλου. Ο κ. Παπαποστόλος διατέλεσε πρόσφατα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΠ, εκπροσωπώντας το ΤΑΙΠΕΔ.

Σημειώνεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) συνεστήθη αρχικά το Μάιο 2014, ως Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Στη συνέχεια, η ΡΑΛ μετατράπηκε, στις 27.5.2016, σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με τον Νόμο 4389/2016, Αρθρo 108, έχοντας ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.