Φρένο στα κρυπτονομίσματα βάζει η Ρωσία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας πρότεινε την απαγόρευση της χρήσης και της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στηη χώρα, καθώς εκτιμά ότι ενέχει κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ευημερία των πολιτών και την κυριαρχία της νομισματικής πολιτικής της.

“Είναι σκόπιμο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα” αναφέρει στην έκθεση της και προτείνει διάφορες αλλαγές στην νομοθεσία και συγκεκριμένα “να θεσπισθεί η απαγόρευση της οργάνωσης της εξόρυξης ή εξόρυξη και η κυκλοφορία κρυπτονομισμάτων… στη Ρωσική Ομοσπονδία και να θεσπιστεί ευθύνη για την παραβίαση αυτής της απαγόρευσης”.

Η κεντρική τράπεζα αναφέρει ότι η κερδοσκοπική ζήτηση καθόρισε πρωτίστως την ταχεία ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων και ότι φέρουν χαρακτηριστικά χρηματοπιστωτικής πυραμίδας, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν φούσκες στην αγορά, απειλώντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Προτείνει να εμποδίζονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διενεργούν οποιεσδήποτε συναλλαγές με κρυπτονομίσματα και τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί για τον αποκλεισμό των συναλλαγών που αποσκοπούν στην αγορά ή πώληση κρυπτονομισμάτων έναντι νομισμάτων fiat ή παραδοσιακών νομισμάτων. Η προτεινόμενη απαγόρευση περιλαμβάνει και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Προτείνεται επίσης να θεσπισθεί η νομική ευθύνη για την παραβίαση της νομοθετικής απαγόρευσης που αφορά στην χρήση κρυπτονομισμάτων ως μέσο πληρωμής για αγαθά, έργα και υπηρεσίες που πωλούνται και αγοράζονται από νομικά και φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει ταχθεί εδώ και χρόνια κατά των κρυπτονομισμάτων, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το ξέπλυμα χρήματος ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τελικά το 2020 τους έδωσε νομικό καθεστώς, αλλά απαγόρευσε τη χρήση τους ως μέσου πληρωμής.