Τι αποφασίζει η Ευρώπη για το κλίμα και το περιβάλλον

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Τις νέες κατευθυντήριες γραμμές βάζει η Ευρώπη για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας («CEEAG»).

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στοχευμένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η Ευρώπη θα χρειαστεί σημαντικό όγκο βιώσιμων επενδύσεων για να στηρίξει την πράσινη μετάβασή της. Αν και μεγάλο μέρες από αυτές θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, η δημόσια στήριξη θα συμβάλει ώστε να επιτευχθεί γρήγορα η πράσινη μετάβαση.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν θα ενισχύσουν όλες τις προσπάθειές μας για την απανθρακοποίηση της κοινωνίας μας. Μεταξύ άλλων, θα διευκολύνουν τις επενδύσεις από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να επιταχυνθεί η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας μας, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις θα μπορέσουν να επιτελέσουν πλήρως τον ρόλο που τους αναλογεί όσον αφορά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.»

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν σήμερα στηρίζουν έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και της πράσινης παραγωγής ενέργειας. Περιλαμβάνουν τμήματα για τη στήριξη της απανθρακοποίησης της οικονομίας με ευρύ και ευέλικτο τρόπο, ανοικτό σε όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, των ενισχύσεων της καθαρής κινητικότητας, των υποδομών, της κυκλικής οικονομίας, της μείωσης της ρύπανσης, της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, καθώς και των μέτρων για την κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.