Αυξήθηκε 22,1% ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Νοέμβριο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αύξηση κατά 22,1% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, τον Νοέμβριο 2021 έναντι του Νοεμβρίου 2020 και κατά 1,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον προηγούμενο Νοέμβριο ο τζίρος στο λιανεμπόριο ανήλθε σε 2,86 δισ. ευρώ, έναντι 2,35 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 660,0%.
• Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 232,1%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 12,5%.
• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, μείωση 0,6%.
Παρουσίαση δραστηριοτήτων με μεγαλύτερες μεταβολές

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα» που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020 περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο μουσικών δίσκων, ταινιών (κασέτες) ήχου, σύμπυκνων δίσκων και δισκετών, το λιανικό εμπόριο βιντεοκασετών και ψηφιακών δίσκων DVD καθώς και το λιανικό εμπόριο κενών μαγνητοταινιών (κασετών) και
δίσκων.

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα» που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020, περιλαμβάνει λιανικό εμπόριο ψαριών, άλλων θαλασσινών και των προϊόντων τους.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 5,51 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,9% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,11 δισ. ευρώ και αύξηση 12,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 4,92 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2021 ανήλθε σε 0,89 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 54,6% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 0,58 δισ. ευρώ και αύξηση 7,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 0,83 δισ. ευρώ.